Met HiX wordt het proces rond aanleveringen geautomatiseerd uitgevoerd. Het EPD neemt activiteiten om gegevens te verzamelen en aan derden te verstrekken uit handen van de zorgverlener. Handig, want als zorgorganisatie krijgt u met steeds meer (verplichte) aanleveringen te maken.


Aanleveringen en HiX

Met HiX worden de benodigde gegevens voor aanleveringen waar mogelijk opgevraagd tijdens de normale zorgregistratie. De data worden eenvoudig uit de database geëxtraheerd en omgezet naar een outputformaat. Vervolgens zijn ze direct aan te leveren aan derden. Zo bespaart uw zorgorganisatie tijd en verlaagt u het risico op onvolledige of foutieve aanleveringen.  

De aanleveringen worden volledig up-to-date gehouden aan de hand van tussentijdse updates. Concreet betekent dit dat de wijzigingen die aanleveringsinstanties vaak periodiek doorvoeren, gestructureerd worden aangepast en dat er geen bijkomende actie nodig is van een beheerder of gebruiker.


Voordelen

  • Aanleveringen voldoen aan vigerende wetgeving
  • Informatie is altijd volledig
  • Minder handmatige acties zorgen voor lagere kans op fouten
  • Beheer is in handen van ChipSoft


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.