​HiX maakt het inplannen van afspraken efficiënter voor zorgorganisaties én patiënten.

Afsprakenbeheer binnen HiX

HiX vereenvoudigt de volledige planning van een zorgorganisatie, zowel op de raadplegingen als voor de OK's en de verpleegafdelingen. Planners hebben met de centrale agenda de mogelijkheid snel afspraken in te plannen, inclusief alle benodigde resources.

Er kan desgewenst ook decentraal gepland worden op de afdelingen. Via het Patiëntenportaal kunnen patiënten bovendien zelf hun afspraak op de raadpleging inplannen door een beschikbaar tijdstip in de agenda te selecteren.

Afspraken op de raadpleging

Het HiX beschikt het ziekenhuis over diverse handige toepassingen om consultaties te plannen:

  • combinatieafspraken voor verschillende disciplines of functieonderzoeken met daaropvolgende controleafspraken
  • herhaalafspraken
  • groepsafspraken
  • zorgpaden
  • blauwdrukplanning

Klinische afspraken

Ook voor het maken van klinische afspraken biedt HiX belangrijke voordelen: met eenzelfde handeling plant de ziekenhuismedewerker het OK, de opname en de dagbehandeling. Daarbij houdt HiX ook rekening met de benodigde resources, die meteen mee worden gereserveerd.

Integratie met EPD

Bij het plannen komt een geïntegreerd EPD goed van pas. Achterliggende beslisbomen zorgen er bijvoorbeeld voor dat specifieke afspraakprotocollen worden toegepast. Zo kan ondersteunend personeel zonder voorkennis van de patiënt of behandeling toch eenvoudig een afspraak maken op maat van de patiënt. Bovendien heeft de zorgverlener tijdens het consult alle relevante informatie voorhanden die al voor de patiënt is geregistreerd.

Voordelen

  • Efficiënt gebruik van tijd en middelen
  • Patiëntinformatie bij de hand
  • Organisatiebreed inzetbaar
  • Optimale multidisciplinaire afstemming
  • Uiteenlopende planmogelijkheden

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.