De EPD-brede beslissingsondersteuning treedt op als intelligente coach doorheen het zorgproces. Ze zorgt mee voor de correcte toepassing van protocollen, vlotte zorgprocessen en de vastlegging van verplichte registraties. Zo verhoogt HiX gelijktijdig de patiëntveiligheid en de efficiëntie van zorgprocessen. 

Beslissingsondersteuning in HiX

De uitgebreide beslissingsondersteuning wordt over het gehele gamma aan functionaliteiten in HiX ingezet, gaande van administratieve tot (complexe) medische processen. Dankzij de geïntegreerde opbouw is de beslissingsondersteuning EPD-breed beschikbaar en reiken toepassingen over de afdelingsgrenzen heen.

Intelligente zorgpartner

In zorginstellingen worden voortdurend beslissingen genomen en controles uitgevoerd om zorgprocessen veilig te laten verlopen. Hierbij zijn veel mensen uit verschillende niveaus betrokken. HiX geeft de voorzet door advies aan te reiken met betrekking tot bijvoorbeeld risico's en onvolkomenheden, waarbij de zorgverlener steeds zelf beslist het advies al dan niet op te volgen.

Een voorbeeld: binnen de medicatiefunctionaliteit wordt op basis van medicatierichtlijnen gesignaleerd op patiëntonveilige situaties.

Gestroomlijnde workflows

Met haar ingebouwde beslissingsondersteuning helpt HiX uw zorginstelling processen te optimaliseren door op elk moment in het zorgtraject de meest logische vervolgstap aan te reiken. Suggesties voor vervolgstappen of –acties in de workflow zijn gebaseerd op alle (patiënt)informatie die bekend is in het EPD.

Bovendien leiden bepaalde registraties automatisch tot acties. Het plaatsen van een infuus resulteert bijvoorbeeld in de toevoeging van infuuscontroles in het verpleegkundig activiteitenplan.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele toepassingen van beslissingsondersteuning binnen HiX – denk ook aan sepsis, comfort en glucose/insuline. 

Evaluatie en optimalisatie

De beslissingsondersteuning is achterliggend opgebouwd als een boomstructuur, de zogenaamde beslisboom. Alle beslistrajecten zijn grafisch inzichtelijk, waarbij alle genomen stappen eenvoudig af te leiden zijn. Daarmee biedt HiX de mogelijkheid om genomen beslissingen naderhand te analyseren en evalueren. 

 

Voordelen

  • Zorginstellingbreed mechanisme
  • Bewaking zorgprotocollen en administratieve processen
  • Assistentie en advies bij (complexe) processen
  • Evaluatiemogelijkheden

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.