​Elektronisch patiëntendossier HiX zorgt voor een maximale efficiëntie en veiligheid van het bloedverkeer binnen uw organisatie.

 

Bloedbank in HiX

Alle acties voor de bloedbank zijn geïntegreerd. Daarmee is HiX het EPD dat over de meest efficiënte en extensieve oplossing beschikt.

Allesomvattende functionaliteit

De functionaliteit voor de bloedbank omvat alle stappen: het aanvraagproces inclusief het aanvraagformulier, de ontvangstregistratie van de producten, het koppelen van bloedproducten aan patiënten, de eventuele kruisproef, de uitgifteregistratie inclusief track and trace, het toedienen van bloedproducten en het registreren van eventuele transfusiereacties in TRIP en TRIX.

Transparantie

Het gehele proces van aanvraag en bestelling tot uitgifte, transport, opslag en toediening is volledig transparant. Van ieder bloedproduct is altijd de actuele status en locatie inzichtelijk. Alle handelingen, mutaties en statussen worden vastgelegd. Zo is bij fouten achteraf eenvoudig te achterhalen waar het is misgegaan en treft de zorgverlener gerichte maatregelen om herhaling te voorkomen.

Geïntegreerd werken

HiX is overal beschikbaar waar zorgverleners bloedproducten aanvragen, bestellen, uitgeven en toedienen. Laboratoriummedewerkers werken met HiX in hetzelfde dossier als de artsen die de bloedproducten aanvragen en de verpleegkundigen die ze toedienen. Hiermee is het totale transfusieproces (inclusief de bewaking) volledig afgetoetst op de belangrijkste parameters, zoals irreguliere antistoffen en bloedgroepen.

Dankzij de integratie in het EPD beschikt elke zorgprofessional over actuele en relevante medische informatie. Heeft de patiënt irreguliere antistoffen? Of heeft de patiënt in het verleden last gehad van transfusiereacties? Dan maakt HiX de behandelaar attent op deze informatie.

De functionaliteiten, inclusief logistieke ondersteuning, zorgen ervoor dat de bloedbank optimaal wordt ondersteund tijdens alle processen.

Voordelen

  • Optimale logistiek voor bloedproducten
  • Real-time informatie voor alle zorgverleners
  • Maximale patiëntveiligheid
  • Volledige integratie in EPD
  • Closed loop-proces bloedproducten (vereist voor EMRAM stage 7)

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.