ChipSoft biedt met HiX een ziekenhuisbreed geïntegreerd EPD dat volledig voldoet aan de eisen van het plan eGezondheid van de federale overheid en zelfs verder gaat. Het verwezenlijkt alle Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC), zowel de verplichte kerncriteria als de vrijblijvende menu-items.

 

BMUC in HiX

De BMUC bieden zorginstelling een realistisch stappenplan om de doelstellingen uit het plan eGezondheid te realiseren. De overheid stelt bovendien een financiële stimulans ter beschikking aan zorgorganisaties die deze doelstellingen binnen de vastgelegde termijn behalen. “De early adopters waren de ziekenhuizen die een geïntegreerd EPD als eerste zijn beginnen gebruiken en hun ervaringen delen met andere ziekenhuizen," aldus Etienne Maeriën in ZORG Magazine.

De BMUC worden opgedeeld in kerncriteria, die verplicht te realiseren zijn, en menu-items, waarvan de implementatie voorlopig nog niet verplicht is. Hoewel de menu-items nog aan verandering onderhevig zijn, is het waarschijnlijk dat minstens een deel ervan in een volgende fase zal worden opgenomen in de kerncriteria. Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de kerncriteria en de menu-items zoals die momenteel gepubliceerd zijn. Met HiX realiseert uw zorginstelling alle BMUC.

BMUC

Voordelen

  • EPD conform de Belgian Meaningful Use Criteria
  • state-of-the-art totaaloplossing
  • hergebruik gegevens
  • intelligente beslissingsondersteuning


Meer weten?

Neem voor meer informatie in verband met HiX en de BMUC contact op met communicatie@chipsoft.be.