HiX ondersteunt alle processen rond de chirurgische zorg. Met het dossier beschikken chirurgen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel over alle informatie en registratiemogelijkheden voor hun rol.

Chirurgie binnen HiX

Alle geledingen binnen de chirurgie (algemene chirurgie, bariatrie, vaatchirurgie, etc.) worden ondersteund. Daarbij lopen de preoperatieve, peroperatieve en postoperatieve fasen en follow-up naadloos in elkaar over.

Aanvragen en inplannen

Opnames en operaties worden snel en eenvoudig ingepland met behulp van protocollen. Bij het inplannen worden automatisch de benodigde tijd en resources gereserveerd: het aantal opnamedagen, de screening, het juiste antistollingsbeleid op basis van beslissingsondersteuning, de netten en eventuele implantaten, het OK, etc.

Snelle vastlegging

Het automatisch overnemen van gegevens zorgt voor een verlaging van de registratielast, zodat de chirurg het registratieproces efficiënt doorloopt.

Het hergebruik van gegevens heeft nog andere belangrijke voordelen. Elke zorgverlener is steeds op de hoogte van de actuele patiëntgegevens. Na de operatie kan het behandeladvies uit een MDO automatisch worden overgenomen in het vervolgconsult. Tijdens het gesprek met de patiënt wordt het advies besproken en eventueel bijgesteld.

Assistentie op maat

HiX ondersteunt de zorgverlener tijdens het behandelproces te allen tijde met informatie op maat. Op het operatiecomplex toont HiX de patiëntinformatie die daar van belang is, zoals de afgehandelde time out-momenten, de screeningstatus, allergieën etc.

Vanuit eenzelfde scherm voert het OK-personeel met sneltoetsen eenvoudig alle registraties in, die op een overzichtelijke tijdslijn verschijnen. Dankzij de ingebouwde PDMS-oplossing zijn ook de gegevens uit aan de patiënt gekoppelde meetapparatuur in real time beschikbaar in het patiëntendossier, wat de monitoring vereenvoudigt.

Operatieverslag in een handomdraai

Na afloop van de operatie maakt de chirurg snel een verslag op: alle reeds beschikbare gegevens, zoals operatietijden, worden automatisch overgenomen. Op basis van de geregistreerde verrichting wordt een standaardverslag voorgesteld waarin enkel een aantal parameters moeten worden vastgelegd. Ook de brief voor de huisarts is meteen klaar, omdat het briefsjabloon de gegevens ophaalt uit het dossier.

Postoperatieve nazorg

Voor de postoperatieve opvolging van ontslagen patiënten is het mogelijk de chatbot in te zetten. Die monitort aan de hand van vragen de toestand en evolutie van de patiënt en brengt hem indien nodig in contact met een zorgverlener. Dit is één van de innovatieve oplossingen die de zorgverleners werk uit handen nemen.

Voordelen

  • Info en registratiemogelijkheden op maat
  • Efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Optimaal overzicht tijdens ingreep

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.