ChipSoft heeft alle codestelsels voor de zorg in HiX geïntegreerd. Denk hierbij onder meer aan de Diagnosethesaurus, de G-standaard, SNOMED-CT, ICPC, ICD-10, DSM-V en LOINC.


Codestelsels in HiX

Door medische gegevens gestructureerd vast te leggen aan de hand van codestelsels, wordt consistentie in uw organisatie verzekerd. Bovendien kunt u deze kant-en-klare gegevens vervolgens meteen aanleveren aan de bevoegde instanties.

Daarnaast bieden gestructureerde registraties een waardevolle input voor onderzoeken die de zorginstelling wilt verrichten, en maken ze een beter gebruik van tools zoals beslissingsondersteuning mogelijk.


Synoniemendatabase opbouwen

Als zorgorganisatie kunt u zelf beslissen over het te hanteren codestelsel. Daarna is het mogelijk lokale aanpassingen door te voeren in de beschikbare codestelsels om bijvoorbeeld een eigen synoniemendatabase op te bouwen.


Voordelen

  • Eenduidigheid in medische registraties
  • Inzicht in aandoeningen
  • Complete aanleveringen
  • Goede basis voor onderzoek en beslissingsondersteuning
  • Flexibiliteit om zelf een synoniemendatabase te bouwen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.