Met de diagnoseregistratie in HiX legt u efficiënt en eenduidig diagnoses vast en heeft u altijd een overzicht van alle diagnoses per patiënt.


Diagnoseregistratie in HiX

Met HiX legt u diagnoses patiëntgericht vast volgens het codestelsel dat u hiervoor wilt gebruiken. Deze registraties maken onderdeel uit van het EPD en kunnen worden opgezet voor ziekenhuisbreed gebruik, maar ook voor specifieke specialismen of een individuele zorgverlener. Denk daarbij aan algemene codestelsels als de G-standaard, ICD-10 en SNOMED CT. Bovendien registreert u met de diagnoseregistratie in HiX niet alleen diagnoses maar ook complicaties, exacerbaties en infecties. Van ieder onderdeel kunt u aparte overzichten opvragen.


Voordelen

  • Alle codestelsels geïntegreerd
  • Diagnoses zijn onderdeel van EPD
  • Duidelijk overzicht van diagnoses, complicaties, exacerbaties en infecties


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.