ChipSoft volgt de evoluties binnen de zorg-ICT steeds op de voet. Zo ook de actiepunten van de overheid die zijn vastgelegd in het plan eGezondheid. Het resultaat van deze aanpak is een innovatief EPD dat conform de meest recente technologie├źn werkt, en op basis van lokale werkmethoden.


eGezondheid in HiX

Intelligente digitalisering draagt bij tot de optimalisatie van de zorgregistratie en de zorg zelf. Eveneens bevordert een aangepaste ondersteuning de correcte en onmiddellijke gegevensdeling en communicatie. Met haar software helpt ChipSoft zorginstellingen verscheidene eGezondheid-actiepunten in de praktijk te brengen, zoals ziekenhuis-EPD, administratieve vereenvoudiging en mobile health (mhealth).


Ziekenhuis-EPD

De aspecten met betrekking tot het ziekenhuis-EPD zijn in HiX ruimschoots gerealiseerd. Principes uit het plan vinden duidelijk hun uiting of vormen zelfs fundamentele bouwstenen van de inrichting. Zo bouwt het EPD bijvoorbeeld sterk op het 'only once' principe waarmee dubbele registraties vermeden worden.

HiX koppelt met platformen van de overheid voor de aanlevering of uitwisseling van gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanlevering van geboorteberichten aan eBirth, het ophalen van medicatieschema's uit Vitalink, het verzenden van elektronische voorschriften naar Recip-e en de communicatie via eHealthbox, de Hubs en Metahubs... Dankzij deze verregaande ondersteuning voldoet HiX ruimschoots aan de kerncriteria en de menu-items van de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC).


Voordelen

  • EPD conform Belgische werkprocessen en regelgeving
  • Communicatie met en continue opvolging van eHealth-platformen
  • Volledig in regel met de BMUC


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.