HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Intensieve zorgen (IZ). Aan elke behandelaar biedt het EPD meteen de relevante patiëntgegevens aan, alsook handige tools die tegemoetkomen aan de specifieke noden van de afdeling.


Intensieve zorgen in HiX

Voor elke patiënt die reeds bekend is in het ziekenhuis beschikken zorgverleners op IZ over de eerder vastgelegde gegevens, gaande van de voorgeschiedenis en de röntgenfoto's tot de actuele medicatie en eventuele informatie die net op de spoedgevallendienst is geregistreerd.

Andersom is informatie die op IZ wordt vastgelegd ook meteen beschikbaar voor collega's op de afdeling waar de patiënt vervolgens heengaat. Zorgverleners hoeven dus niet langer een overdracht op te maken voor elke verplaatsing van de patiënt.


Real-time opvolging

Wanneer de toestand van een patiënt verandert, valt dit meteen op. De geïntegreerde PDMS-oplossing zorgt ervoor dat monitoringsgegevens meteen in het dossier beschikbaar zijn. Duidelijke grafieken geven in real time vitale parameters weer.

Dankzij de closed-loop zijn ook medicatietoedieningen meteen beschikbaar. Grafische weergaves combineren de verschillende gegevens, zodat de zorgverlener ziet hoe de patiënt reageert op bijvoorbeeld toegediende medicatie.

Ook gegevens zoals allergieën, behandelplannen, dagverslagen, orders, scores, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen en afdelingsoverdrachten zijn in te zien. Door de overzichtelijk gecombineerde weergave van al deze informatie is gemakkelijk af te lezen of het beleid aanslaat.


Optimaal overzicht

Dynamische plattegronden in HiX visualiseren de afdeling IZ en de algemene zorgbehoeftes. Zorgverleners hoeven niet op zoek te gaan naar informatie. Ze hebben snel een overzicht over de voornaamste kenmerken van patiënten en kunnen zo efficiënter hun werk doen. De ingebouwde beslissingsondersteuning maakt het hen bovendien nog gemakkelijker om tijdig geïnformeerde beslissingen te nemen.


MDO

HiX biedt alle tools om de planning, voorbereiding en vastlegging van een multidisciplinair overleg (MDO) vlot te doorlopen. De actuele medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt worden getoond tijdens het overleg, net als de bevindingen van alle deelnemers. Uit de getoonde informatie blijkt in hoeverre het beleid aanslaat, zodat behandelaars tijdens het MDO op geïnformeerde wijze het (vervolg)beleid bepalen.


Voordelen

  • Alle relevante patiëntinformatie wordt aangereikt
  • Actuele toestand van de patiënt is steeds bekend
  • IZ-registraties zijn in real-time voor elke behandelaar inzichtelijk
  • Intelligente beslissingsondersteuning helpt de zorgverlener


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.