Ga voor maximale kwaliteit én patiëntveiligheid binnen uw zorginstelling. De vele kwaliteitscertificaten van HiX waarborgen een product dat aan de hoogste internationale eisen voldoet. Ook slimme tools, waaronder de uitgebreide beslissingsondersteuning, het closed loop medicatieproces en ingerichte vragenlijsten op basis van best practices (denk bijvoorbeeld aan de safe surgery checklist) waken over een maximale patiëntveiligheid.

Kwaliteit

Om kwalitatieve zorg te kunnen leveren, is het gebruik van een hoogwaardig EPD met gewaarborgde patiëntveiligheid een vereiste. Daarom is kwaliteit een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van HiX.


Strenge normen en eisen

Onze software en doorontwikkelingen worden op regelmatige basis getest volgens strenge eisen vooraleer we deze vrijgeven aan klanten. Bij de ontwikkeling van producten voeren we immers verschillende acties uit in het kader van software security assurance (zowel technisch als gericht op onder meer de preventie van concrete sofwarefouten). Om het belang van kwaliteit te concretiseren, zijn zowel HiX als ChipSoft eveneens gecertificeerd. Denk hierbij voor kwaliteit onder meer aan ISO13485 en MDD 93/42/EEC (klasse IIb). Met ons bedrijf én product voldoen we dus aan de strengste normen en eisen. Daarnaast assisteren we onze klant-zorginstellingen overigens graag bij het behalen van diverse accreditaties/kwaliteitslabels.

Lees meer over de certificering van HiX


Input van de werkvloer

Dagelijks werkt ons team van IT- en zorgspecialisten aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van HiX. We zien erop toe dat het EPD te allen tijde voldoet aan alle wetten, regels en richtlijnen, en zorgen daarenboven voor de meest innovatieve gebruiksmogelijkheden. Daarbij leggen we voortdurend het oor te luister op de werkvloer via de activiteiten van ons Innovatieplatform. Input van klanten en andere partijen wordt gebruikt ter verbetering van het product.

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is een absolute prioriteit bij het (door)ontwikkelen van ons EPD. HiX is gestoeld op verschillende mechanismen die het de zorgverlener zo gemakkelijk mogelijk maken om patiëntveilige zorg te verlenen.

Doorstroom van informatie

Enerzijds zorgt de integraliteit van het systeem en de omvang ervan al voor een verhoogde patiëntveiligheid. Er is immers een automatische doorstroom van gegevens over de verschillende specialismen/afdelingen heen, waardoor deze niet meer handmatig overgenomen moeten worden en waardoor er geen hiaten in de informatievoorziening ontstaan. Zo is elke betrokken zorgverlener steeds op de hoogte van de meest actuele patiëntgegevens.

EPD ondersteunt patiëntveilige zorg

Daarnaast bevat HiX verschillende tools om de patiëntveiligheid te garanderen en zorgverleners hierin te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan closed loop medicatieprocessen en de EPD-breed ingebouwde beslissingsondersteuning. Zo genereert HiX relevante waarschuwingen binnen het voorschrijfscherm van medicatie, bijvoorbeeld over contra-indicaties, dubbelmedicatie of een allergie aan een werkzame stof. In het operatieve proces zijn dan weer de stopmomenten van de Safe Surgery Checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie ingebouwd. Deze bieden belangrijke pre-, per- en postoperatieve controlemomenten en reduceren het risico op fouten.

Bovendien wordt belangrijke informatie waarmee de zorgverlener rekening dient te houden in het kader van de patiëntveiligheid, duidelijk aangegeven aan de hand van kleurmarkeringen of iconen. Denk aan laboresultaten die afwijken van de referentiewaarden, verlopen medicatietoedieningen, allergieën of een DNR-beleid. Met de duidelijke overzichtsschermen in HiX is de zorgverlener meteen optimaal geïnformeerd over de meest cruciale gegevens van de patiënt en diens zorg.


Meer weten?

Wenst u meer informatie? Wij beantwoorden uw vragen graag!

Contacteer ons