Maps visualiseren afdelingen, kamerbezetting en zorgbehoeftes in dynamische plattegronden en brengen structuur in de overdaad aan informatie. Dankzij deze weergaves hoeven zorgprofessionals niet op zoek te gaan naar informatie, waardoor ze hun werk efficiënter kunnen uitvoeren.


Maps in HiX                                                                

Grafische maps filteren alle gewenste informatie op overzichtelijke wijze uit het EPD en brengen deze in kaart, van logistieke data en actuele patiëntgegevens tot afdelingsbezettingsoverzichten, nieuwe labo-uitslagen en dringende opdrachten. Deze dynamische plattegronden zijn onmisbaar op spoed, OK en IZ, maar zijn ook van grote waarde op onder meer de raadpleging, verpleegafdelingen of de PAAZ. Ze kunnen desgewenst centraal op de afdeling op een groot scherm worden getoond.


Alles in kaart

Op spoed, IZ en OK is het cruciaal dat medewerkers alle acties omtrent bedden en patiënten snel kunnen overzien. Zorgverleners hebben antwoorden nodig op vragen zoals "Welke patiënt moet als eerste geholpen worden?" en "Waar bevindt deze patiënt zich?"

Op verpleegafdelingen is het belangrijk dat verpleegkundigen beschikken over een duidelijk overzicht van alle openstaande taken en dat planners in real-time op de hoogte blijven van de beschikbare bedden. In de wachtruimte op de raadpleging is dan weer behoefte aan een overzicht met de wachtende patiënten en wachttijden.

Voor al deze noden biedt HiX oplossingen. Wat de maps precies in kaart brengen, kan ingesteld worden naar wens van de zorginstelling.


Gebruiksvriendelijk

Dankzij een functioneel kleurgebruik en herkenbare iconen is de zorgverlener snel op de hoogte. Heeft de patiënt medicatie nodig? Dan maakt het icoon van een pilletje dat meteen duidelijk. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van maps vinden zelfs onervaren computergebruikers snel informatie terug. Het EPD stimuleert efficiënte werkprocessen.


Privacybeveiliging

Voor elke map is instelbaar welke behandelaar of gebruikersgroep toegang heeft tot specifieke gegevens, wat voorkomt dat privacygevoelige informatie op de verkeerde plaats terechtkomt. Artsen en verpleegkundigen krijgen bijvoorbeeld een rolgerichte view, volledig afgestemd op hun functie.


Dynamisch

Zorgverleners kunnen rechtstreeks vanuit de maps acties registreren. Denk aan het opnemen, ontslaan of overplaatsen van patiënten. Met een simpele 'drag and drop' kunnen patiënten op het scherm worden verplaatst van het ene naar het andere bed. Het aanvragen van een onderzoek of plannen van een afspraak gaat net zo eenvoudig. Alle registraties worden onmiddellijk op de juiste plaats in het EPD opgeslagen.


Voordelen

  • Grafisch overzicht van uit te voeren zorg
  • Eenvoudig en snel acties uitzetten
  • Voortgang zorgprocessen en status patiënten gevisualiseerd


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.