HiX ondersteunt elke zorgprofessional en alle processen die verbonden zijn aan het operatiekwartier (OK). Het EPD zorgt ervoor dat elke behandelaar meteen over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de workflow op het OK efficiënter en veiliger maken.


OK in HiX

HiX zorgt ervoor dat de kostbare tijd en ruimte op het OK optimaal worden benut. Het EPD ondersteunt onder meer wachtlijstbeheer, planning, pre-, per- en postoperatieve invoer van gegevens, operatieverslaglegging en voorraadbeheer. Ook de complicatieregistratie is volledig geïntegreerd in het EPD. Daarnaast verzamelt HiX tijdens het vastleggen van de OK-gegevens alvast de benodigde indicatoren voor de verplichte (prestatie-)aanleveringen.


Optimaal geïnformeerd aan de operatietafel

Medisch specialisten staan met HiX optimaal geïnformeerd aan de operatietafel. Ze hebben in de OK-weergave een totaalbeeld van de patiënt en de uit te voeren verrichting(en). Het geïntegreerde PDMS biedt real-time inzage in de (actuele) patiëntwaarden, zodat het OK-personeel eenvoudig de evolutie van de parameters kan volgen. Alle monitoringsgegevens worden bovendien automatisch opgeslagen in het patiëntendossier.


Patiëntveiligheid

In HiX verloopt het vastleggen van gegevens op het OK op efficiënte wijze. Zo is de Safe Surgery Checklist van de WHO ten bate van de patiëntveiligheid volledig geïntegreerd in het operatieve proces. Vanaf de operatieaanvraag tot en met het ontslag van de patiënt biedt HiX de vragenlijsten op de gepaste registratiemomenten van het operatieve proces aan. Op het OK gaat dat om de stopmomenten vóór inductie, vóór incisie en vóór het verlaten van het OK.


Track and trace

Alle netten, artikelen en instrumenten worden opgevolgd met het geïntegreerde track and trace-systeem. Zo is het steeds duidelijk waar en in welke fase van het sterilisatieproces netten, artikelen of instrumenten zich bevinden. Het systeem biedt ook een volautomatische ondersteuning van recall-procedures, uitgebreide mogelijkheden voor voorraadbeheer en voor het rechtstreeks inplannen van alle benodigde resources vanuit de OK-planning.


Overzicht

Met HiX kunnen naar keuze van de zorginstelling overzichten gegenereerd worden op basis van alle gegevens die op en rond het OK worden vastgelegd. Het EPD biedt uitgebreide mogelijkheden voor tijdregistratie en berekent eenvoudig de bruto en netto operatietijd per specialist per verrichting. Zo krijgt u als zorginstelling snel inzicht in onder meer prestaties en het verschil tussen de begrote en de werkelijke kosten.


Voordelen

  • Optimaal geïnformeerd aan de operatietafel
  • Minimale registratiedruk
  • Verhoogde patiëntveiligheid dankzij o.a. TOP
  • Patiëntmonitoringsgegevens onmiddellijk beschikbaar
  • Prestatie-indicatoren automatisch vastgelegd


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.