HiX stroomlijnt de opnameregistratie en -planning en zorgt voor een optimale ondersteuning voor alle zorgprofessionals die bij de opname betrokken zijn.


Opname in HiX

HiX biedt ondersteuning tijdens het volledige klinische proces, vanaf het eerste contact met de patiënt tot en met het ontslag en de facturatie. Onder meer het plannen van de opname (en operatie), de registratie van patiëntgegevens, het wachtlijstbeheer, de opname- en ontslagregistratie en de plannings- en bezettingsrapportage maken deel uit van het EPD.

De zorgprofessional heeft te allen tijde een actueel beeld van de opnamestatus. Elke overplaatsing, ontslag of beddenwissel is meteen na de registratie voor elke behandelaar zichtbaar.


Efficiënt plannen

Opnames zijn met HiX efficiënt in te plannen. De beschikbare beddencapaciteit is zeer nauwkeurig te beheren. Wijzigingen in de planning zijn eenvoudig door te voeren en dagen waarop de patiënt is verhinderd kunnen meteen uitgesloten worden. Bovendien kan de operatie in éénzelfde handeling gelijktijdig met de opnameperiode worden gepland, waarbij HiX automatisch rekening houdt met alle benodigde resources.


Handige overzichten

De opname-overzichten die in het EPD beschikbaar zijn voor verschillende afdelingen bieden een belangrijke meerwaarde voor uiteenlopende betrokkenen. Denk aan de balie of receptie van de afdelingen, centrale planners (opnameplanning) en verpleegafdelingen (opnameregistratie, overplaatsing of ontslag). Daarnaast kan HiX de afdelingen en zorgbehoeften visualiseren in dynamische plattegronden. Op zo'n map is bijvoorbeeld in één oogopslag te zien welke patiënten gepland of opgenomen zijn en in welke kamers nog bedden beschikbaar zijn.


Time Out Procedure

De Time Out Procedure van de WHO ten bate van de patiëntveiligheid is volledig geïntegreerd in het klinische proces. Van de planning en opname tot het ontslag van de patiënt worden de controlemomenten bij de gepaste registratiestap aangeboden.


Voordelen

  • Klinische processen sluiten naadloos op elkaar aan
  • Minimale registratiedruk tijdens opnameproces
  • Actuele opnamestatus onmiddellijk overal zichtbaar
  • Efficiëntie: opname en OK-activiteiten inclusief resources in één keer plannen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.