De geïntegreerde PDMS-oplossing in HiX verschaft zorgprofessionals altijd en overal inzage in de actuele toestand van patiënten. Alle meetresultaten en waarden van de patiënt worden in real time gepresenteerd en automatisch opgeslagen in het dossier.


PDMS in HiX

Infuuspompen, beademingsapparatuur, (EEG-)monitoren, bloedgastoestellen, hart-longmachines…: een breed scala aan apparaten en hulpmiddelen worden op patiënten aangesloten en ingebracht om hun gezondheidstoestand te monitoren. Alle meetresultaten uit de apparatuur verwerkt de PDMS-oplossing automatisch in het EPD. Omdat invoer, omzetting en overdracht van gegevens niet handmatig gebeurt, worden zowel de veiligheid als de efficiëntie beduidend verhoogd.


Opvolging op afstand

HiX verwerkt alle PDMS-meetresultaten in het patiëntdossier, zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn voor elke behandelaar, ongeacht waar deze zich bevindt. Naast de actuele meetresultaten zijn eveneens alle eerder geregistreerde waarden beschikbaar in het EPD. Dankzij de combinatie van deze gegevens met patiëntinformatie zoals allergieën, behandelplannen, dagverslagen, orders, vochtbalansen, trends en curves, is eenvoudiger af te lezen of het uitgezette beleid aanslaat.

Grafische weergaves geven in real time de waarden van (en relaties tussen) vitale parameters weer. Zo kan de zorgverlener eenvoudig de evolutie van bepaalde waarden opvolgen, en bijvoorbeeld zien hoe de patiënt reageert op toegediende medicatie. Wanneer de situatie van een patiënt verandert, valt dit meteen op.


Leveranciersonafhankelijk

De geïntegreerde PDMS-oplossing in HiX functioneert volledig leveranciersonafhankelijk. HiX communiceert met onder meer (EEG-)monitoren, beademingsapparatuur, bloedgastoestellen, hart-longmachines, infuuspompen en monitors, ongeacht het merk. ChipSoft heeft een uitgebreid portfolio en realiseert voortdurend nieuwe koppelingen met de medische apparatuur van toonaangevende fabrikanten.


Ziekenhuisbreed specifieke ondersteuning

HiX biedt een toegevoegde waarde op alle highcare- en lowcare-afdelingen: van OK, spoedgevallendienst en obstetrie tot IZ, CCU en dialyseafdeling. Op elke afdeling geeft de PDMS-oplossing gerichte ondersteuning, afgestemd op de specifieke werkprocessen. HiX-PDMS kan bijvoorbeeld bij het voorschrijven van een infuus de dosering berekenen op basis van patiëntgegevens zoals lengte en gewicht. Wordt iets aangepast op de infuuspomp, dan verwerkt HiX dit automatisch.


Beslissingsondersteuning

HiX helpt de zorgverlener tijdige en geïnformeerde beslissingen te nemen. Komt bijvoorbeeld een labo-uitslag binnen met een verlaagde kaliumwaarde, dan voert HiX automatisch enkele controles uit, onder meer de verificatie of de patiënt sondevoeding krijgt. Vervolgens doet HiX een voorstel tot vervolgacties om de waarde te normaliseren; in dit voorbeeld kan dat een kaliumpomp zijn.


Voordelen

  • Altijd en overal inzicht in actuele toestand patiënt
  • Meetresultaten automatisch in dossier
  • Centrale medicatiebewaking
  • Beslissingsondersteuning
  • Papierloze werkprocessen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.