HiX stroomlijnt de werkprocessen van de preoperatieve screening op de raadpleging en zorgt voor een optimale informatievoorziening aan alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de screening.


Preoperatieve screening in HiX

De patiënt kan zelfstandig (via het Patiëntenportaal) of met assistentie (aan de Zelfservicekiosk) een voorbereidende vragenlijst invullen, waarvan de beantwoording voor de zorgverlener in het dossier beschikbaar is. Zo verloopt de daaropvolgende screening snel en gestructureerd. De anesthesist of preoperatieve screeningsmedewerker raadpleegt voorafgaand aan of tijdens de medische screening de antwoorden in HiX. Alle screeninginformatie is meteen na goedkeuring beschikbaar op het OK.


Gemak en veiligheid

Wanneer een medisch specialist een operatie aanvraagt, maakt HiX een preoperatief screeningsformulier aan. Dit formulier bevat alle relevante gegevens uit de aanvraag, zoals de uit te voeren verrichting(en), het anesthesievoorstel, eventuele antistollingsgegevens en het overige beleid en de conclusies van de arts. Tijdens de screening hoeft de anesthesiemedewerker deze gegevens slechts te controleren en waar nodig aan te vullen.

De beschikbaarheid van (aanpasbare) standaardteksten en voorgedefinieerde invulformulieren draagt bij tot het registratiegemak tijdens het consult. HiX reikt de gepaste registratiemomenten aan op het juiste moment van het proces. De volledig geïntegreerde Time Out Procedure van de Wereldgezondheidsorganisatie zorgt voor een hoge patiëntveiligheid.

Via een dynamische plattegrond biedt HiX aan alle medewerkers bij de preoperatieve balie inzage in het screeningproces. In een oogopslag zien zij welke patiënten zich in de wachtkamer en bij de arts bevinden en wie daarvan de patiëntvragenlijst reeds heeft ingevuld. De status van elke patiënt en de nog uit te voeren acties worden in dit overzicht gevisualiseerd.


Voordelen

  • Tijdwinst doordat patiënt op voorhand vragenlijst invult
  • Patient empowerment verhoogt betrokkenheid
  • Snel registreren dankzij voorgedefinieerde formulieren en standaardteksten
  • Overzichtelijke weergave van de voornaamste gegevens in dynamische plattegronden.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.