​HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de raadpleging. Het EPD van ChipSoft biedt aan elke behandelaar meteen de relevante patiëntgegevens en overzichten aan, alsook handige tools die de registratiedruk verlagen.


Raadpleging in HiX

Op elke raadpleging genieten zorgprofessionals met HiX van gerichte ondersteuning. Ze kunnen onder meer snel patiënten opzoeken of inschrijven, het spreekuuroverzicht raadplegen en behandelplannen inzien. Dankzij de intelligente ordercommunicatie kan men snel en gestructureerd orders (zoals een labo-aanvraag, radiologieaanvraag of intercollegiaal consult) uitzetten. Ook het inplannen van een afspraak is zeer eenvoudig. ​


Integratie

Patiënten hebben nog steeds de mogelijkheid zich voor hun afspraak aan de balie aan te melden, maar dat kunnen ze nu ook zelfstandig doen met behulp van de Zelfservicekiosk. Na afloop van het consult kan de patiënt bovendien thuis via het online Patiëntenportaal zelf de vervolgafspraak inplannen, wat de werklast op de schouders van baliemedewerkers en zorgverleners verlicht.

Voor elke patiënt die reeds bekend is in het ziekenhuis beschikken zorgprofessionals op de raadpleging over de eerder vastgelegde gegevens, waaronder de voorgaande klinische registraties. Andersom is alle informatie die op de raadpleging wordt vastgelegd ook meteen beschikbaar voor collega-zorgverleners op andere afdelingen.


Dynamische plattegrond

HiX geeft informatie op de polikliniek onder andere grafisch weer in dynamische plattegronden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld balie- en andere medewerkers zien welke patiënten in de wachtkamer zitten. Het gebruik van maps heeft velerlei voordelen. Doordat baliemedewerkers een duidelijk overzicht hebben en patiënten op intuïtieve wijze op de map kunnen verplaatsen via drag-and-drop, kunnen ze hun werk efficiënter uitvoeren.

HiX kan de patiënt via sms informeren over eventuele wachttijd. Het verschaffen van deze informatie verkort de wachttijd niet, maar zorgt er wel voor dat patiënten het wachten als minder belastend ervaren.


Voordelen

  • Snel de juiste informatie voorhanden
  • Minimale registratiedruk door gerichte ondersteuning en hergebruik gegevens
  • Patient empowerment: meer regie voor de patiënt


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.