HiX weet op ieder device, altijd en overal welke gegevens en functionaliteiten de zorgverlener nodig heeft. Zo kan het EPD voor iedere zorgprofessional een taakgerichte oplossing aanreiken.


Smart health in HiX

HiX weet wie de ingelogde gebruiker is, welke rol deze op dat moment vervult in het behandelproces (op basis van gebruikersrollen en inloggroepen) en op welk device hij/zij werkt. Door slim in te spelen op die 'context of use' kan HiX in elke situatie de meest efficiënte registratie- en naslagmogelijkheden aanbieden.


EPD afgestemd op behoefte

Het voordeel van smart health is het best duidelijk te maken aan de hand van enkele voorbeelden. Een cardioloog die vanop zijn desktop het dossier van de patiënt bestudeert, ziet bijvoorbeeld het volledige cardiologiedossier op overzichtelijke wijze op zijn beeldscherm. Dat geldt niet voor een verpleegkundige die met zijn smartphone over de afdeling loopt om bij 20 patiënten dezelfde parameters te registreren. Hij krijgt van HiX de parameters die hij op dat moment nodig heeft gebruiksklaar en in zakformaat aangereikt.


Zelfservicekiosk en mHealth

Ook voor de thuisverpleging die met een tablet bij de patiënt thuis zit, is HiX toegespitst op de situatie. Dat geldt eveneens voor de smart-tv in de verpleegpost, waarop HiX de zorgbehoeften van een volledige verpleegafdeling visualiseert. Daarnaast biedt de Zelfservicekiosk de patiënt de mogelijkheid om zich aan te melden en bijvoorbeeld een infectiepreventielijst in te vullen. Met de specialistenapp hebben medisch specialisten altijd en overal de voornaamste informatie en functionaliteiten van het EPD ter beschikking. Continu inspelen op de rol, behoeften, plaats en device van de HiX-gebruiker: daarop doelt ChipSoft met 'smart health'.


Voordelen

  • Taakgerichte ondersteuning voor iedere zorgprofessional
  • Gebruiksvriendelijke interface ongeacht het device
  • Verlaagde registratiedruk
  • Maximale aandacht voor de patiënt.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.