De zorg en haar IT-ondersteuning evolueren steeds sneller. Wilt uw zorginstelling mee zijn met elke nieuwe zorginnovatie? Met de standaard content van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX beschikt u over uitgebreide, up-to-date inhoud die bovendien voortdurend vernieuwd wordt. Zo bent u verzekerd van bewezen oplossingen ter ondersteuning van uw werkprocessen. Met de keuze voor standaard content groeit uw organisatie bovendien automatisch mee met de laatste ontwikkelingen in de zorg-IT.

 


Zorginnovatie in elektronisch patiëntendossier

De uitgebreide standaard content omvat alle inhoud voor een optimaal functionerend elektronisch patiëntendossier, gaande van verslagleggingsmogelijkheden tot volledige orderworkflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslissingsondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen voor aanleveringen en informatie-uitwisseling.

Wanneer uw ziekenhuis voor de standaard content van HiX kiest, krijgt het deze op gestructureerde wijze aangeboden. De updates omvatten tussentijds onderhoud, nieuwe functionaliteiten en aanpassingen of aanvullingen op bestaande functionaliteiten. Door deze eenvoudig te installeren in uw zorginstelling, beschikt u steeds over een actueel en perfect werkend medisch dossier en profiteert u van voortdurende zorginnovatie.

 

Bewezen oplossingen

Al ruim 30 jaar verzamelt ChipSoft kennis over de beste IT-inrichting en –ondersteuning, die wordt meegenomen in de standaard content. Hierin is voor elk specialisme een veelvoud aan varianten of 'smaken' opgenomen, die zich reeds in de praktijk hebben bewezen. De zorginstelling selecteert die smaak die aansluit bij de eigen werkprocessen. Deze aanpak maakt een snelle implementatie mogelijk, omdat er altijd een zeer solide basis is om de ziekenhuisspecifieke inrichting op te bouwen.

 

Vernieuwend en conform elektronisch patiëntendossier

HiX wordt voortdurend verder doorontwikkeld waarbij zorginnovatie centraal staat. Regelmatig worden nieuwe functionaliteiten beschikbaar gemaakt die het werkproces van zorgprofessionals vereenvoudigen. Zorgorganisaties die werken met standaard content, liften automatisch mee met deze nieuwe functionaliteiten. Nieuwe richtlijnen, wetten en regels worden eveneens tijdig verwerkt in HiX.

 

Flexibele configuratie binnen standaard content

Als zorgorganisatie heeft u alle flexibiliteit. Zo kunt u niet alleen eigen inrichting configureren maar kunt u bovendien ook aanvulling op de content voorstellen. Een team van experts - bestaande uit medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en IT-specialisten - beoordeelt of de voorgestelde uitbreiding ook een verrijking is voor andere zorginstellingen. In dat geval wordt de nieuwe functionaliteit in de standaard content opgenomen en wordt deze net als alle andere content ook onderhouden. Zo bouwen verschillende zorginstellingen mee aan de zorginnovatie van HiX.

 

Geautomatiseerde zorginnovatie: verlaagde beheerlast voor uw IT-afdeling

ChipSoft neemt het onderhoud van standaard content op zich, wat de werkdruk op uw applicatiebeheerders verlaagt. Zij kunnen zich volledig toeleggen op hun kerntaak: procesoptimalisatie. Wanneer bepaalde aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld om standaardvragenlijsten in lijn te brengen met nieuwe richtlijnen, zorgt ChipSoft hier niet alleen voor, maar worden in eenzelfde beweging ook de aanverwante koppelingen, beslissingsondersteuning, overzichten en aanleveringen aangepast aan de nieuwe realiteit.

 

Gestructureerde gegevensuitwisseling

Doordat registraties in HiX gestructureerd worden ingevoerd, is het ook mogelijk om de gegevens uit het systeem te filteren en op te vragen, bijvoorbeeld voor de evaluatie en optimalisatie van processen. HiX maakt bovendien gestructureerde gegevensuitwisseling mogelijk tussen zorgverleners binnen uw zorginstelling en tussen zorginstellingen onderling.

 

Voordelen

  • Implementatie op korte termijn
  • Lagere beheerlast voor het ziekenhuis
  • Volledige werkprocesondersteuning
  • Vakinhoudelijke content
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Werken met een bewezen oplossing
  • Profiteren van nieuwste zorg-IT
  • Flexibiliteit
  • Gestructureerd vastgelegde gegevens herbruikbaar (elders in het werkproces, voor aanleveringen, prestatie-indicatoren of managementinformatie)
  • Mee met elke nieuwe zorginnovatie

 

Meer weten? 

Lees de Standaard Content Magazines en ontdek enkele van de nieuwste tools en gebruiksvriendelijke mogelijkheden die de zorginnovatie in HiX belichamen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.