​HiX stroomlijnt het supervisieproces en zorgt voor een optimale ondersteuning van alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de begeleiding van medewerkers in opleiding.


Supervisie in HiX

Artsen of verpleegkundigen in opleiding kunnen onder verantwoordelijkheid van een begeleider gegevens in HiX registeren. Het EPD voorziet de tools om medewerkers in opleiding te coachen en feedback te geven. Supervisie kan onder meer worden ingezet bij de registratie van consulten, het invullen van vragenlijsten en het voorschrijven van medicatieopdrachten.


Valideren of afwijzen

Een zorgverlener in opleiding kan uitsluitend gegevens registreren in HiX op voorwaarde dat een verantwoordelijke begeleider geselecteerd is. De ingevoerde gegevens verschijnen op de supervisie-werklijst van de supervisor. Deze kan acties in de werklijst valideren of afwijzen en kan opmerkingen of notities invoeren. In supervisieverband afgehandelde acties verdwijnen van de werklijst, maar blijven raadpleegbaar. Artsen kunnen in HiX per coassistent volgen welke informatie is vastgelegd en welke acties zijn uitgezet.


Voordelen

  • Patiëntveiligheid gewaarborgd door aangepaste werksetting
  • Efficiënte begeleiding van zorgverleners in opleiding


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.