De Zelfservicekiosk van ChipSoft is een eenvoudig middel om wachttijden aan de balie in te korten en basisgegevens van de patiënt up-to-date te houden. Dat is efficiënt voor de zorginstelling en aangenaam voor de patiënt.


Zelfservice in HiX

Het succes van zelfservicetoepassingen wordt meer en meer merkbaar in de gezondheidszorg. Aan deze behoefte komt onder andere de Zelfservicekiosk tegemoet.

Wanneer patiënten aankomen in het ziekenhuis, melden ze zich met een officieel identiteitsbewijs aan bij de Zelfservicekiosk in de centrale hal of op de raadpleging waar ze een afspraak hebben. Na het scannen van het identiteitsdocument haalt de kiosk de persoonlijke gegevens van de patiënt op uit HiX: naam, adres, huisarts, ziekteverzekering, et cetera. De patiënt kan gewijzigde of onjuiste gegevens vervolgens meteen corrigeren via het touchscreen. Als zorgorganisatie bepaalt u zelf welke gegevens de patiënt mag wijzigen. Elke wijziging wordt meteen ook doorgevoerd in het dossier in HiX. Zo beschikken behandelaars en administratiemedewerkers steeds over correcte, actuele gegevens.


Duidelijkheid voor de patiënt

De kiosk toont de afspraken van de patiënt op overzichtelijke wijze en biedt hem/haar de mogelijkheid om zich eenvoudig aan te melden. Vervolgens kan de kiosk de route aangeven naar de wachtkamer van de raadpleging. De behandelaar krijgt via een grafische weergave het signaal dat zijn/haar patiënt aanwezig en aangemeld is.


Vragenlijsten invullen

De kiosk is bij uitstek geschikt om de patiënt vragenlijsten (bijvoorbeeld voor de preoperatieve screening) aan te bieden. Ook de beantwoording van de patiënt is onmiddellijk beschikbaar in HiX voor de betrokken zorgverleners. De behandelaar hoeft dus niet meer al deze informatie uit te vragen en aan te vullen tijdens het consult. Zo wordt kostbare tijd vrijgemaakt.


Meer mogelijkheden

De Zelfservicekiosk beschikt naast een scanner voor identiteitsbewijzen en een printer eveneens over een scanner om patiëntbarcodes in te lezen en een scanner om contactloos te betalen. In combinatie met de data in het EPD biedt dit uiteenlopende mogelijkheden. Denk aan het uitprinten van routes of een gratis uitrijkaart wanneer de wachttijd lang is. De kiosk kan bovendien ook informatie genereren over patiëntbewegingen en -voorkeuren.


Voordelen

  • Kortere wachttijden aan de balies
  • Betere doorstroming van patiënten
  • Verlaging administratielast
  • Persoonlijke gegevens meteen beschikbaar in EPD
  • Patient empowerment


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.