HiX is een gebruiksvriendelijke totaaloplossing die applicatiebeheerders op belangrijke onderdelen ontzorgt. Doordat ChipSoft tijdrovend beheerwerk uitvoert, kunnen applicatiebeheerders zich focussen op de werkprocessen van eindgebruikers.


Voordelen van standaard content

Via periodieke updates onderhoudt én verrijkt ChipSoft de standaard content. Op die manier voldoen bijvoorbeeld ingebouwde vragenlijsten steeds aan de laatste richtlijnen en worden alle aanverwante koppelingen, beslissingsondersteuning, overzichten en aanleveringen mee geüpdatet. Doordat ChipSoft deze taak op zich neemt, vermindert de druk op applicatiebeheerders en kunnen zij zich toeleggen op procesoptimalisatie.


Configuratievrijheid

Tijdens en na de implementatieperiode is een belangrijke rol weggelegd voor applicatiebeheerders. Naast het inventariseren en concretiseren van de werkprocessen en wensen, kunnen zij zelf inrichting configureren en invloed uitoefenen op de standaard content. Met zogeheten prototypes kunnen zij alternatieve inrichtingen aandragen. Deze worden door een commissie van artsen en ICT-specialisten beoordeeld. Is het alternatief voor een brede groep zorginstellingen interessant, dan wordt het opgenomen in de standaard content.


Opleiding en ondersteuning

Ter ondersteuning van het applicatiebeheer verzorgt ChipSoft opleidingen waarmee beheerders zich per deelgebied of afdeling kunnen specialiseren. Om hen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen, zijn er kennissessies en seminars over afgebakende onderwerpen. Deze bieden ook gelegenheid om in gesprek te gaan met collega's van andere zorginstellingen.

Tevens is er 24 op 24, 7 op 7 Nederlandstalige support. In dringende gevallen kunnen applicatiebeheerders na de kantooruren via de supportwebsite of het voorziene noodnummer een ChipSoft-consultant bereiken. Bovendien vinden ze op de supportwebsite veelgestelde vragen en de bijhorende antwoorden terug en kunnen ze handleidingen downloaden.


Voordelen

  • Standaard content ontzorgt applicatiebeheer
  • Invloed op standaard content
  • Permanente Nederlandstalige support
  • Gespecialiseerde opleidingen voor functioneel en technisch beheer 
  • Kennisverbreding door kennissessies en seminars


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.