Uw zorginstelling heeft met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX de tooling voor integraal capaciteitsmanagement. Dankzij de aangeboden tools kunt u uw resources optimaal beheren en inzetten op strategisch, tactisch en operationeel niveau en bereikt u de meest kwalitatieve zorg en een efficiënte patiëntenstroom. Daarbij wordt u bovendien geadviseerd door ervaren consultants.


Geïntegreerd integraal capaciteitsmanagement

De combinatie van de verschillende tools die op deze pagina beschreven worden en die in de zorgprocessen van het elektronisch patiëntendossier verweven zitten, maakt het u mogelijk integraal capaciteitsmanagement te voeren in uw zorginstelling. Zo bereikt u de optimale patiëntenstroom en inzet van resources doorheen de gehele organisatie.

 

Strategisch capaciteitsmanagement: productiedoelen

Voor strategisch capaciteitsmanagement heeft u diverse mogelijkheden: het elektronisch patiëntendossier kan u helpen productiedoelen vast te leggen en daarbij inzicht te verschaffen in de benodigde medewerkers en resources. Dit stelt u in staat de zorglogistiek binnen uw organisatie te optimaliseren zodat u meer patiënten kunt helpen en de patiëntenstroom vlotter verloopt.

 

Tactisch capaciteitsmanagement: juiste verdeling

Op tactisch niveau kunt u met HiX een juiste capaciteitsverdeling realiseren door te anticiperen op de bezetting voor de komende periode. Enkele toepassingen van tactisch capaciteitsmanagement in HiX zijn het OK-sessierooster en het tactisch roosteren.

Het OK-sessierooster helpt u de benodigde capaciteit voor het OK te verdelen. Zowel de workload op het operatiekwartier als de daaropvolgende uitstroom naar de verpleegafdelingen kunt u hiermee visualiseren, zodat u de planning op het OK kunt optimaliseren.

Met behulp van tactisch roosteren kunt u op basis van de verwachte drukte het personeel op de afdeling goed inplannen. Deze verwachte drukte is gebaseerd op het geplande aantal patiënten, de verwachte spoed en uitstroom uit de (nog vrije) OK-sessies. Door het aantal bedden af te zetten tegen de ratio verpleegkundigen per bezet bed (per afdeling) krijgt u inzicht in het benodigde aantal verpleegkundigen voor de komende week of zelfs maanden. Bijgevolg is de functionaliteit tactisch roosteren geschikt voor zowel de lange termijn als de korte termijnplanning.

 

Operationeel capaciteitsmanagement: accuraat plannen

Ook voor operationeel capaciteitsmanagement biedt EPD HiX u een sterke meerwaarde bij het plannen. Zo kunt u HiX inzetten om onderbouwd na te gaan of u de planning op een (relatief) korte termijn kunt realiseren. Hiermee kunt u de capaciteitsplanning over een periode van 6 weken tot 1 uur bepalen. Uitingen van capaciteitsmanagement op operationeel niveau zijn de OK-planner, de programmacoördinator en taakgericht sturen op ontslag.

Om een goede OK-planning te realiseren, kunt u niet zonder inzicht in het effect van die planning op de bezetting van de verpleegafdelingen. Daarnaast wordt in de OK-planner de verwachte spoedbedbezetting getoond, zodat hiervoor bedden vrijgehouden kunnen worden. Ook kunt u door middel van een bezettingsbeleid sturen op de termijn waarop verschillende specialismen aanspraak maken op beschikbare beddencapaciteit. Hierbij wordt inzicht gegeven in de geplande bedbezetting per relevant specialisme.

De programmacoördinator ondersteunt u bij het evalueren, finaliseren en goedkeuren van de OK-planning. Aan de hand van een grafische weergave van de planning waarin belangrijke stuurinformatie wordt getoond, krijgt u antwoorden op de volgende vragen: Hoe veel wijkt de realisatie af van de historische OK-planning? Is dit te verklaren? Wat is de haalbaarheid van de toekomstige OK-planning? Waar zitten mogelijke knelpunten?

Doordat er alleen signaleringen worden getoond wanneer er mogelijke problemen in de (historische) planning zitten, kunt u snel focussen op dat wat belangrijk is.

Om ervoor te zorgen dat patiënten niet onnodig lang in uw ziekenhuis blijven liggen, biedt HiX de functionaliteit taakgericht sturen op ontslag. Hiermee worden de benodigde stuurtaken binnen het zorgproces in kaart gebracht. Zo verkrijgt u inzicht in welke acties voor welke patiënt uitgevoerd dienen te worden, en binnen welke tijdsperiode. Met deze informatie kunt u de logistieke vertragingen in het ontslagproces beperken, zodat de patiënt niet langer dan medisch noodzakelijk in het ziekenhuis verblijft.


Voordelen

  • Uitgebreide tooling voor integraal capaciteitsmanagement
  • Geïntegreerd in EPD
  • Capaciteit optimaal benutten
  • Resources beheren en optimaliseren op verschillende niveaus
  • Vlotte doorstroming op verpleegafdeling.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.