HiX biedt via e-learning aanvullende ondersteuning om nieuwe eindgebruikers op een laagdrempelige, flexibele manier de basiswerkwijzen in HiX bij te brengen. Hierbij kunnen ze onafhankelijk van tijd en plaats naar eigen behoefte leren, en dit op hun eigen tempo.


E-learning en HiX

De e-learning van ChipSoft is een voorbereiding en aanvulling op de eindgebruikersopleidingen die door de zorginstelling worden georganiseerd bij de implementatie van HiX. De e-learning bestaat uit verschillende trainingsmodules voor de grootste gebruikersgroepen.

Iedere module (cursus) is opgebouwd uit dezelfde onderdelen: een demonstratie van de handeling, een oefening van deze handeling (die niet kan worden overgeslagen) en een aantal toetsvragen om de opgedane kennis te testen. Het cursusaanbod wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe modules en nieuwe functionaliteit.


Optimale voorbereiding

Voor een grondige voorbereiding op de implementatie biedt ChipSoft de projectleden de mogelijkheid om in een vroege fase van het implementatietraject, voorafgaand aan de projectopleidingen, reeds gebruik te maken van de e-learning.

De ervaring leert dat eindgebruikers de e-learningmodules het best twee tot drie weken voorafgaand aan de eindgebruikersopleidingen volgen. Op die manier beginnen zij met een degelijk basisniveau aan de opleiding en kunnen ze op korte termijn verder oefenen met wat ze geleerd hebben via e-learning. Ook na de livegang blijft de e-learning ter beschikking van het ziekenhuis om bijvoorbeeld nieuwe medewerkers met het EPD te laten kennismaken.


Voordelen

    • HiX snel onder de knie 
    • Laagdrempelige, zelfstandige leerwijze 
    • Oefening aan de hand van realistische situaties
    • Zelfvertrouwen bij eindgebruikers vergroten
    • Actuele kennisoverdracht uit eerste hand


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.