Als intelligent en flexibel EPD ondersteunt HiX alle processen binnen de geriatrische zorg. Hiermee beschikken artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel onmiddellijk over alle relevante informatie en intelligente registratiemogelijkheden.


Geriatrie in HiX

Binnen het geriatriedossier in HiX worden op basis van de verwijsvraag of het soort consult een aantal voorgedefinieerde anamneseformulieren aangeboden, bijvoorbeeld voor de cognitieve analyse, voor vallen en/of mobiliteit en voor medicatiereview.

Om tegemoet te komen aan de vele complexe problemen die zich voordoen in de geriatrie is voor het lichamelijk onderzoek een breed scala aan (anatomisch opgebouwde) registratieformulieren beschikbaar. De gestructureerde vragen voor de conclusie en het beleid zijn uitgebreid met vier assen, namelijk de somatische, psychische, functionele en sociale as, inclusief hun samenhang, interacties en cumulaties.

De registratie van scoreformulieren vormt een belangrijk onderdeel van de verslaglegging binnen de geriatrie. De scores, die automatisch worden berekend op basis van de beantwoording, kunnen voor de verschillende scorelijsten eventueel tubulair of grafisch worden weergegeven. Ruwweg vallen de scoreformulieren onder drie categorieën: mobiliteit, cognitie en algemene conditie.

Via het Patiëntenportaal kunnen patiënten worden opgevolgd vanop afstand, zodat zij minder vaak de verplaatsing hoeven te maken naar de zorginstelling. Deze mogelijkheid geeft ook zorgverleners meer ademruimte in hun drukke agenda's.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.