Op de afdeling Neurochirurgie stroomlijnt HiX alle processen. Met het EPD beschikken neurochirurgen meteen over alle informatie en registratiemogelijkheden die aansluiten bij hun specifieke workflow. Bovendien krijgen ze toegang tot handige tools voor multidisciplinaire samenwerking.


Neurochirurgie in HiX

Met HiX beschikt de afdeling Neurochirurgie over registratieformulieren en -methodes die perfect aansluiten bij de eigenheid van het specialisme en het werkproces van de neurochirurg. Bij het vastleggen van informatie kan de neurochirurg zowel vrije tekst invoeren als standaardteksten aanmaken of gebruikmaken van sjablonen, zodat alle noodzakelijke registraties worden vastgelegd.

HiX verzamelt automatisch alle relevante gegevens uit de registraties en vult de scorelijst(en) in, waardoor de registratielast daalt. Denk hierbij onder andere aan de Frontal Assesment Battery, de Mini Mental State Examination en de Glasgow Coma Scale. Daarnaast vereenvoudigt HiX het aanvragen van onderzoeken, uitzetten van opdrachten en registreren van OK-verslagen.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.