HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Neurologie. Het EPD zorgt ervoor dat elke behandelaar meteen over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk verlagen.


Neurologie in HiX

Met HiX profiteren neurologen van slimme ondersteuning in de vorm van ingebouwde zorgvragen met betrekking tot onder meer de algemene neurologie, neurovasculaire en neuromusculaire ziekten, bewegingsstoornissen, hoofdpijn en geheugenstoornissen.

Met HiX beschikt de afdeling neurologie over registratieformulieren en -methodes die perfect aansluiten bij het karakter van het specialisme en het werkproces van de neuroloog. Bij het vastleggen van informatie heeft de zorgverlener de keuze vrije tekst in te voeren dan wel standaardteksten aan te maken of gebruik te maken van sjablonen, waarmee verzekerd wordt dat alle noodzakelijke registraties worden vastgelegd.

HiX verzamelt automatisch de relevante gegevens uit de registraties en vult de scorelijsten in, waardoor de registratielast daalt. Denk hierbij onder andere aan de Frontal Assesment Battery, de Mini Mental State Examination en de Glasgow Coma Scale. Daarnaast vereenvoudigt HiX het aanvragen van onderzoeken, het uitzetten van opdrachten en het registreren van OK-verslagen.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.