HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Neus-, keel- en oorziekten (NKO). Het EPD zorgt ervoor dat elke behandelaar meteen over alle relevante patiëntgegevens beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk verlagen.


NKO in HiX: nauwkeurige, efficiënte vastlegging

De afdeling Neus-, keel- en oorziekten is bij uitstek een afdeling die werkt vanuit een klachtgerichte insteek. De zorgvragen voor deze discipline zijn volledig uitgewerkt. Zo kan de behandelaar de juiste onderzoeken selecteren en efficiënt afhandelen.

Aan de hand van intelligente formulieren en sjablonen leggen zorgverleners alle gegevens op gestructureerde wijze vast. Daarbij wordt onderscheiden tussen registraties voor volwassenen en kinderen. Bij de registraties worden diverse tekeningen en afbeeldingen aangeboden om de locatie van de klacht nauwkeurig in kaart te brengen.


Beelden raadplegen

Tevens zijn gegevens en beelden uit apparatuur ook beschikbaar vanuit het dossier, zodat de arts alle relevante gegevens bij elkaar heeft staan. Dat laat hem/haar toe geïnformeerde conclusies te trekken uit het onderzoek.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.