​De verloskundige zorg krijgt in HiX ondersteuning met een gestroomlijnde workflow die het hele proces van intake tot partus en nacontrole omvat, inclusief intelligente inzage- en registratiemogelijkheden.


Obstetrie in HiX

Zowel voor de intake en de zwangerschapscontroles als voor de partus reikt HiX tools aan die de verloskundige/gynaecoloog op efficiënte wijze ondersteunen. Zo zijn bijvoorbeeld tijdens de controles alle relevante gegevens zoals de uitgerekende datum, allergieën, labogegevens en obstetrische gegevens raadpleegbaar in de zwangerschapskaart en op het voorblad van het dossier.


Zwangerschapskaart

Bij elke controle wordt gebruikgemaakt van een zwangerschapskaart die, indien reeds bekend, gegevens hergebruikt en een overzicht weergeeft van de eerdere controles. HiX neemt de conclusie en het beleid die op de kaart geregistreerd werden eveneens over bij de kerngegevens. Zo zijn deze voor elke betrokken zorgverlener – ongeacht de 'zorglijn'– meteen zichtbaar. 


Geïntegreerde CTG

Daarnaast biedt HiX een geïntegreerde CTG-functionaliteit, waarmee de zwangere vrouw en haar foetus(sen) gemonitord worden tijdens de zwangerschap en de partus. Vanuit deze geïntegreerde functionaliteit hebben de zorgverleners toegang tot alle overige dossiergegevens, zoals zwangerschapskaarten, medicatie en uitslagen, en hebben zij de mogelijkheid events te registreren.


Beslissingsondersteuning

HiX biedt verscheidene tools om de verloskundige zorg optimaal te ondersteunen. Met behulp van intelligente registratieformulieren worden bijvoorbeeld op basis van beslisregels vervolgstappen aangeboden, zoals het VMIS-stappenplan bij een bevestigend antwoord op de vraag of de zwangere vrouw rookt.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.