​HiX ondersteunt alle medewerkers en processen die gerelateerd zijn aan de operatie van een patiënt. Elke betrokken medewerker beschikt over de relevante gegevens en handige tools om de registratiedruk te minimaliseren.


HiX voor de operatie

Bij het aanvragen van een operatie biedt HiX de specialist een top tien van de meest uitgevoerde behandelcodes, waardoor hij/zij snel de juiste operatie kan selecteren aan de hand van een protocol. Dit protocol stelt automatisch verscheidene gegevens voor, waaronder het aantal opnamedagen, de preoperatieve screening, het juiste antistollingsbeleid op basis van beslissingsondersteuning, de TOP-procedure, de reservering van resources en de OK-verrichting.


Geïnformeerd en efficiënt inplannen

Met het protocol is HiX eveneens in staat de specialist een voorstel te doen van de verwachte operatieduur. Deze is berekend op basis van de gemiddelde historische operatietijd van de aanvragend specialist voor de relevante ingreep. Bij de preoperatieve screening heeft de anesthesist vervolgens alle door de aanvragend specialist vastgelegde gegevens en geeft deze al dan niet akkoord voor de operatie. Ook de planners hebben via de wachtlijstregistratie inzage in dezelfde gegevens en kunnen op basis van handige filteropties de operatie voor de patiënt eenvoudig en efficiënt in te plannen.


Overzichten

Op de dag van de operatie ondersteunt HiX de medewerkers op het operatiecomplex onder andere met behulp van diverse overzichten. Denk hierbij aan een dagoverzicht per (cluster)operatiekamer(s), een grafische plattegrond en een luchthavenbord (een overzichtsscherm dat de actuele situatie en voortgang op de verschillende operatiekamers weergeeft). Deze overzichten bieden inzage in de actuele status van de operaties op het operatiecomplex. 


Flexibele schermen

Binnen HiX passen de schermen en functionaliteiten zich aan de rol van de gebruiker aan. Zo hebben OK-medewerkers diverse registratiemogelijkheden voor het vastleggen van netten, artikelen, implantaten, gazen, personeel, operatietijden … Verder maakt HiX handig gebruik van checklists, waaronder de ingebouwde stopmomenten van de Time Out Procedure.

De operatiespecialist valideert de operatieverrichting en legt eventueel op hetzelfde moment de postoperatieve instructies voor de recovery en/of verpleegafdeling vast. Vervolgens kan hij met behulp van eenvoudig aan te vullen standaardtemplates in een mum van tijd een operatieverslag opstellen.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.