​Alle medewerkers en processen op de afdeling Orthopedie worden ondersteund door HiX. Het EPD zorgt ervoor dat elke behandelaar meteen over alle relevante patiëntgegevens beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk verlagen.

HiX biedt orthopedisten intelligente registratiemogelijkheden. Gegevens die tijdens het proces worden vastgelegd, verzamelt HiX automatisch voor aanleveringsdoeleinden. Met betrekking tot de relevante zorgvragen zijn voorgedefinieerde vragenlijsten opgenomen in het dossier.

Bovendien biedt HiX diverse tools voor een efficiënte operatieverslaglegging. Zo kan er gekozen worden voor het gebruik van standaardteksten of ingreepspecifieke formulieren. Daarvan zijn er tientallen in het EPD beschikbaar. HiX zorgt er ook voor dat orthopedische scorelijsten automatisch worden ingevuld met de juiste gegevens, die gedurende het volledige behandeltraject als onderdeel van het werkproces worden vastgelegd.


PROMS in portaal

Patiënten kunnen de PROMS-vragen van thuis uit digitaal beantwoorden via het patiëntenportaal, waarna de antwoorden onmiddellijk beschikbaar zijn in het EPD. De zorgprofessional hoeft ze dus niet meer handmatig in te voeren. Bovendien worden de relevante gegevens automatisch klaargezet voor verzending naar onder andere ORTHOpride. Doordat patiënten de vragen online beantwoorden, wordt de registratielast op de afdeling gereduceerd en worden patiënten actief betrokken bij hun zorgproces.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.