HiX biedt een integrale ondersteuning voor paramedische dossiervoering. Voor elke paramedische discipline zijn de inzage-, registratie- en planningsmogelijkheden volledig afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de zorgverlener.


Paramedici in HiX

HiX ondersteunt paramedische zorgverleners optimaal bij hun werkzaamheden. Zij profiteren met HiX van een geïntegreerd systeem dat een unieke multidisciplinaire planmethodiek, behandelcommunicatie, trainingsschema's en groepsverslagen omvat. Bovendien beschikt elke paramedicus over een uitgebreide set aan vakspecifieke klinimetrie en scorelijsten, die doorheen het behandeltraject gaandeweg worden vastgelegd.


Volledigheid

HiX biedt een alomvattend, multidisciplinair dossier. Elke zorgprofessional legt hierin eenvoudig zijn/haar bevindingen, doelen en subdoelen vast. Alle relevante registraties zijn direct beschikbaar voor de zorgverleners die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Zo is HiX eveneens de ideale tool voor multidisciplinair overleg, omdat elke betrokken zorgprofessional meteen een volledig, actueel beeld heeft van (het behandeltraject van) de patiënt.


Patiënt als partner

Met HiX openen paramedici ook online de deuren van het behandelcentrum of de afdeling. Zowel patiënten als zorgverleners verkrijgen buiten de muren van de zorginstelling toegang tot het EPD. Patiënten vervullen een partnerrol door bijvoorbeeld van thuis uit afspraken in te plannen, filmpjes met oefeningen te bekijken, vragenlijsten in te vullen of contact te onderhouden met hun behandelaar. Maar ook zorgverleners hebben 24 uur per dag toegang tot juiste en actuele patiëntinformatie, ongeacht hun locatie.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.