HiX ondersteunt alle processen in de plastische chirurgie. Het intelligente en flexibele EPD voorziet alle zorgprofessionals van informatie en registratiemogelijkheden aangepast aan hun rol.


Plastische chirurgie in HiX

De workflow van plastisch chirurgen wordt in HiX optimaal ondersteund. De insteek van het dossier is zorgvraaggericht, waarbij onder meer de volgende zorgvragen volledig uitgewerkt zijn: esthetische reconstructies, congenitale afwijkingen, genitalia externa, hand en pols inclusief uitgebreide handenkaart, huiddefecten, decubitus, huidtumoren, mammaklachten, zenuwklachten, overige reconstructies en schisis en microtie bij kinderen. Voor de verschillende zorgvragen heeft de plastisch chirurg velerlei afbeeldingen ter beschikking voor duidelijke annotatie.


Complicaties

Mogelijke consequenties of complicaties van de geplande behandeling duidt de zorgprofessional aan op een specifieke checklist in HiX. Elk van de aangevinkte opties dient de behandelaar vervolgens met de patiënt te bespreken als aanvulling op het informed consent.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal [link: zorgverlenersportaal] om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.