HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Reumatologie. Het EPD biedt aan elke behandelaar meteen de relevante gegevens van de patiënt aan, alsook handige tools die de registratiedruk verlagen.


Reumatologie in HiX

Reumatologen en reumaverpleegkundigen profiteren met HiX van specifieke ondersteuning voor hun vakgebied. Ze beschikken over alle relevante actuele patiëntinformatie en registreren op een snelle en gestructureerde wijze hun bevindingen. Ze worden daarbij bovendien geholpen door de geïntegreerde DAS-poppen, de automatische berekening van scores en medicatieregistratie met betrekking tot NSAID/DMARD.


Slimme registraties

In HiX zijn onder meer de volgende ziektebeelden uitgebreid uitgewerkt en voorzien van slimme registratie- en inzagemogelijkheden: jicht, (reumatische) artritis, vasculititis, SpA, SLE, PMR/GCA, sjorgen, scerodermie / MCT, et cetera. Bovendien biedt HiX tientallen scorelijsten die op de achtergrond vrijwel ongemerkt worden ingevuld op basis van de registraties van de reumatoloog. Dit verlaagt de registratielast en maakt meer tijd vrij voor de patiënt.  


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.