HiX ondersteunt alle medewerkers en faciliteert alle processen op de afdeling Urologie. Het EPD zorgt ervoor dat elke behandelaar onmiddellijk over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk verlagen.


Urologie in HiX

Alle urologische zorgvragen zijn in HiX volledig uitgewerkt. De snelle beschikbaarheid van scopiebeelden en intelligente formulieren zorgt ervoor dat zorgverleners perfect geïnformeerd en efficiënt kunnen werken tijdens de behandeling van hun patiënt. Voor registraties zijn talrijke afbeeldingen beschikbaar waarop men de locatie van klachten nauwkeurig kan aangeven.


OK-verslag

Op het dagziekenhuis hebben de zorgverleners intelligente formulieren ter beschikking voor hun operatieverslag. Daarnaast biedt HiX na de ingreep diverse types blaasinstillaties aan, die eenvoudig geselecteerd kunnen worden. Bij het selecteren van een blaasinstillatie wordt meteen een volledig behandelschema voor de patiënt klaargezet voor de komende jaren.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.