HiX ondersteunt de inzet van videoconsult. Door via hun online patiëntenportaal een videoconsult op te starten met hun behandelaar, hoeven deze patiënten niet meer voor ieder vervolgconsult naar het ziekenhuis te komen. Met name voor chronisch patiënten is dit een prettig alternatief.

Videoconsult in HiX

Met de integratie van Microsoft Teams in HiX krijgt de zorgverlener de mogelijkheid zijn patiënt op afstand te behandelen. De zorgverlener opent het videoconsult vanuit zijn/haar agenda in HiX terwijl de patiënt inlogt vanuit het patiëntenportaal. Zodoende wordt er een veilige verbinding opgestart. De zorgverlener heeft met de integratie de patiënteninformatie voorhanden en kan direct registreren.

 


Duurzame oplossing

Zorginstellingen hebben met videoconsult een duurzame tool die bijdraagt om de logistieke processen in het ziekenhuis te optimaliseren. Zij ontvangen minder patiënten in het ziekenhuis, maar de techniek achter videoconsult stelt artsen ook in staat om face tot face met artsen van binnen en buiten de zorginstellingen te overleggen. 

Face tot face contact

Een van de voordelen van het videoconsult in vergelijking met het telefonisch overleg is dat artsen hun patiënt daadwerkelijk kunnen zien. Hierdoor kunnen zij een betere inschatting maken van de fysieke en mentale conditie van de patiënt. Ook patiënten waarderen dit face to face contact. 

Zelfde tarief als regulier consult

Ook financieel is het voor zorginstellingen aantrekkelijk om videoconsults in te zetten; zij kunnen hiervoor hetzelfde tarief declareren als een regulier consult, terwijl het tarief voor een telefonisch consult lager ligt.

Voordelen

  • Zorg op afstand
  • Face to face contact
  • Integratie met HiX
  • Duurzame tool voor optimalisatie logistiek
  • Zelfde tarief als regulier consult

Meer weten?

Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met communicatie@chipsoft.be.