​HiX voorziet in ruime mogelijkheden voor zowel het decentraal als het centraal plannen. Hierbij ondersteunt HiX alle medewerkers en processen rond de wachtlijstregistratie van een patiënt.  Om deze efficiënt te laten verlopen, beschikt elke betrokken medewerker over handige tools en inzage in de relevante gegevens.


Wachtlijstregistratie in HiX

Bij de aanvraag van een snijdend of beschouwend specialist voor een opname en/of operatie maakt HiX automatisch een (klinische) wachtlijstregistratie aan. Deze is direct na de aanvraag door de specialist beschikbaar voor de planners. De planners hebben zowel een wachtlijstfunctionaliteit voor de snijdende opnames als voor de beschouwende opnames.


Overzicht voor planners

Voor de snijdende opnames zien de planners een overzichtsscherm met daarin een onderverdeling tussen de beschikbare operatiesessies per specialisme of specialist, de ingeplande operaties per operatiesessie en een wachtlijst die meeloopt met de opnames en operaties voor het geselecteerde specialisme.


Relevante gegevens

Op de wachtlijst staan relevante gegevens die reeds door de aanvragend specialist en de anesthesist zijn vastgelegd. Denk hierbij aan gegevens over de ingreep, de urgentie, de benodigde resources, de opname, de operateur en de (status van) de preoperatieve screening. Ook patiëntkenmerken als geboortedatum, geslacht en allergieën zijn hier beschikbaar.


Filters

Binnen de wachtlijstfunctionaliteit kunnen planners eenvoudig filters toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een filter voor 'screening akkoord' of een filter op basis van locatie of urgentie. Hierdoor kunnen zij operaties en opnames efficiënt en nauwkeurig inplannen.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.