​HiX ondersteunt alle processen binnen de dermatologische zorg aan de hand van een intelligent en flexibel EPD. Dankzij dit EPD beschikken professionals meteen over de informatie en registratiemogelijkheden die passen bij hun specifieke rol.


Dermatologie in HiX

Voor dermatologie wordt in HiX een zorgvraaggerichte insteek gehanteerd, waarbij per zorgvraag of per type consult een specifieke anamnese kan worden afgenomen. Afhankelijk van de zorgvraag, bijvoorbeeld flebologie, SOA of eczeem, verschillen de voorgedefinieerde onderdelen in het anamneseformulier.


Veelheid aan afbeeldingen

HiX voorziet voor de afdeling Dermatologie een breed scala aan afbeeldingen waarop duidelijk kan worden aangegeven waar de lichamelijke klachten zich situeren. Dit is ook het geval voor andere afdelingen zoals Flebologie. De gebruiker kan verschillende beeldtypes selecteren, waaronder foto's van de huid. Bovendien zorgt HiX ervoor dat scorelijsten automatisch worden gevuld met de gegevens die reeds tijdens het behandeltraject werden vastgelegd. Hierdoor verliezen artsen en behandelaars minder tijd met registraties en houden ze meer tijd over voor hun patiënten.


Verslag verrichtingen

Het dermatologiedossier in HiX voorziet niet alleen in de verslaglegging van alle contactmomenten, maar biedt tevens de mogelijkheid om de poliklinisch uitgevoerde verrichtingen te registreren, zoals bepaalde therapieën. Hiervoor biedt ChipSoft specifieke behandelformulieren aan voor onder andere jeuk, lichttherapie, lasertherapie, lichttesten en wondzorg.


Voortgang therapie

HiX reikt voor ieder type therapie specifieke inzagemogelijkheden aan. Zo zien dermatologen bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgang van hun serie laser- en lichttherapieën, omdat die overzichtelijk op een tijdlijn worden weergegeven. Iedere behandeling is nauwlettend op te volgen. Daarbij is ook relevante informatie over de patiënt, zoals allergieën en medicatiegegevens, steeds binnen handbereik.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.