HiX faciliteert met het geïntegreerde radiologie-informatiesysteem (RIS) de volledige radiologische workflow. Dit gaat van de aanvraag en planning van onderzoeken tot beeldinzage, verslaglegging, het aansturen van werklijsten en gegevensuitwisseling met modaliteiten. De nucleaire geneeskunde profiteert van dezelfde functionaliteiten met het NIS.


De directe communicatie van het RIS met het PACS van het ziekenhuis zorgt ervoor dat de zorgverlener alle beelden rechtstreeks in het patiëntendossier kan inzien. Dit vereenvoudigt het beoordelen en verslaan van onderzoeken. Aan de hand van verscheidene mechanismen verhoogt HiX bovendien de patiëntveiligheid.

Ook op het vlak van spraakherkenning zijn er aansturings- en registratiemogelijkheden.


Zorgpartner

De EPD-brede beslissingsondersteuning fungeert als zorgpartner van de gebruiker en leidt deze doorheen het zorgproces. Bovendien genereert HiX waarschuwingen, bijvoorbeeld wanneer de arts een CT-scan met contrastvloeistof tracht te plannen voor een patiënt met een contrastallergie. De radioloog heeft in HiX een verkorte Time-Out Procedure voorhanden, volledig geïntegreerd in het werkproces en aangepast aan de vereisten van de beeldvorming.


Onderzoek aanvragen

Het aanvragen van onderzoeken zit met de ordertool handig verweven in het EPD. HiX werkt met voorgedefinieerde orderpakketten waarin alle benodigde resources en eventueel zelfs meerdere onderzoeken vervat zitten. Op verrichtingsniveau zijn specifieke vragenlijsten beschikbaar voor onder meer CT en MRI. De aanvrager zet snel de benodigde onderzoeken uit, die meteen inzichtelijk zijn op de werklijst van de ontvangende afdeling.


Planning

In de agenda kunnen eenvoudig (combinatie)afspraken worden aangemaakt voor de geplande onderzoeken. Met HiX kan het ziekenhuis centraal dan wel decentraal plannen. Onderzoeken met hoge urgentie van bijvoorbeeld de Spoedgevallendienst en IZ worden rechtstreeks aangemeld en ingepland in de agenda van de radiologie.


EPD binnen handbereik

Dankzij de overzichtelijke werklijst en agenda is de zorgverlener steeds op de hoogte van de openstaande onderzoeken en hun status. De relevante klinische gegevens zijn beschikbaar in de onderzoekaanvraag. Is de patiënt diabeet, dan wordt die informatie direct gevuld. Hetzelfde geldt voor bekende gegevens als lengte, gewicht en relevante labowaarden. Zo zijn HiX-gebruikers steeds perfect geïnformeerd over alle gegevens die relevantie hebben voor het onderzoek.


Medicatie

Laboranten en radiologen hebben toegang tot het geïntegreerde voorschrijfsysteem (EVS). Zij kunnen zo direct de eenmalige toediening van contrastvloeistof vastleggen en de overige medicatie inzien in de centrale medicatielijst van de patiënt. Zo wordt een closed-loop medicatieproces gewaarborgd.


Voordelen

  • Optimaal geïnformeerde zorgverleners
  • Naadloze koppeling RIS/PACS zorgt voor gestroomlijnde workflow
  • Onderzoeken efficiënt aanvragen en geïnformeerd afhandelen
  • Centrale en decentrale planmogelijkheden
  • Ingebouwde beslissingsondersteuning bevordert patiëntveiligheid.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.