Speel met de innovatieve HiX-oplossingen voor digitale gegevensuitwisseling en samenwerking in op actuele thema’s zoals transmurale zorg. Een ruim aanbod aan bewezen functionaliteiten biedt oplossingen op maat voor elke specifieke samenwerkingsvorm. ChipSoft ondersteunt de uitwisseling van gegevens tussen afdelingen, zorgorganisaties, (overheids)instanties en patiënten op uiteenlopende manieren.

Koppelen volgens (inter)nationale standaarden

Voor de communicatie naar externe partijen en de overheid kent ChipSoft een groot gamma aan off-the-shelf koppelingen die naar wens ingezet kunnen worden. Alle beschikbare informatie kan vanuit HiX via deze koppelingen ter beschikking worden gesteld aan andere systemen en vice versa. We gaan hierbij maximaal uit van (inter)nationale standaarden zoals HL-7, URL, DICOM, XML, etc. zodat gegevens gestructureerd overgedragen kunnen worden. Verbindingen met specifiek Belgische actoren en bijhorende lokale standaarden, zoals KMEHR en SUMEHR, zijn ook tot stand gebracht.

Zo beschikt de zorgverlener over de mogelijkheid om binnen de applicatie eenvoudig brieven te versturen naar en op te halen uit de eHealthbox. Daarnaast heeft ChipSoft reeds meerdere jaren ervaring in het koppelen met de Hub en Metahubs en eHealth-services. Elektronisch patiëntendossier HiX draagt transmurale zorg dus hoog in het vaandel.

Samenwerken met patiënten en externe zorgverleners via Zorgportaal

HiX ondersteunt zowel de samenwerking met externe zorgverleners als die met de patiënt door middel van een beveiligde portaalomgeving: het Zorgportaal. Via het patiëntenportaal kunnen patiënten onder andere hun dossier inzien, afspraken maken, vragenlijsten invullen, brochures en folders bekijken, etc. Zo promoveert u de patiënt tot zorgpartner. Dit verlicht niet alleen de registratiedruk op uw medewerkers; patiënten ervaren het ook als positief dat ze zelf aan hun behandeling kunnen bijdragen. Niet alleen de patiënt, maar ook de externe zorgverlener zoals de huisarts krijgt gemakkelijk toegang tot de nodige informatie en tools via het zorgverlenersportaal.

Lees meer over Zorgportaal

Binnenshuis samenwerken over afdelingen heen

Vanzelfsprekend biedt HiX als maximaal geïntegreerd elektronisch patiëntendossier eveneens de ideale basis voor een goede en efficiënte samenwerking tussen de zorgverleners binnen de zorginstelling. Alle informatie die u vastlegt, is direct beschikbaar voor elke andere behandelaar van de patiënt. Iedereen heeft toegang tot hetzelfde actuele patiëntendossier, aangepast aan de gebruikersrol en de behandelcontext. Als zorgverlener beschikt u altijd over de bevindingen en conclusies van uw (medische en paramedische) collega's. Dit zorgt voor een efficiënte overdracht van (patiënt)informatie tussen zorgprofessionals.

Transmuraal gegevens uitwisselen via Zorgplatform

Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor samenwerking in de transmurale zorg. Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten, van ziekenhuizen tot huisartsen en thuiszorgorganisaties. Zorgplatform ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Zorgplatform faciliteert de gegevensuitwisseling tussen alle zorgaanbieders in de regio, ongeacht het IT-systeem u gebruikt.

Meer weten?

Wenst u graag meer informatie over dit onderwerp? Wij beantwoorden uw vragen graag!

Contacteer ons