​Ter aanvulling op de integraliteit van HiX, die de kracht van de software vormt, koppelt ChipSoft ook met externe deelsystemen. Als ervaren koppelspecialist denkt ChipSoft graag mee met de zorginstelling over de beste en veiligste oplossing.


Koppelingen en HiX

Voor zorginstellingen is het van groot belang dat uiteenlopende systemen en apparaten gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Elke koppeling die deze uitwisseling mogelijk maakt, moet bovendien beheersbaar zijn, de informatie- en patiëntveiligheid waarborgen. HiX heeft reeds een portfolio van ruim 2000 operationele koppelingen, een aantal dat nog elke dag aangroeit.

Koppelingen worden ingezet voor de meest uiteenlopende doelstellingen. De mogelijkheden variëren van de uitwisseling van financiële gegevens met boekhoudsystemen tot de verwerking van inkomende laboratoriumuitslagen. Dankzij haar jarenlange ervaring met koppelvraagstukken hebben deze geen geheimen voor ChipSoft. Zo herkennen we in een vroeg stadium de voor- en nadelen van specifieke koppelingen.

ChipSoft ondersteunt onder meer de volgende koppelingen:

 • Nationale systemen: hubs en metahubs
 • Transmuraal: huisartsen en andere zorginstellingen via Zorgplatform, CDS/XDS, eHealth
 • Modaliteiten: een breed scala aan apparaten, van CT- en MRI-apparaten tot bloeddrukmeters en webcams
 • Intern: een breed scala aan deelsystemen, van radiologie en laboratoria tot medicatie, met en zonder broker
 • Integratie: URL, desktopintegratie, contextsynchronisatie.

En koppelingen van de volgende types:

 • HL7 v2x van ADT tot ZDM
 • HL7 v3.0 van CDA tot PORX
 • XML-based
 • DICOM worklist, store, query/retrieve, structured reports
 • EDIFACT


Uw voordelen

 • Kennis van een ervaren specialist ter zake
 • Gegarandeerde veiligheid van koppelingen
 • Eenvoudige gegevensuitwisseling met verschillende partijen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.