Met HiX ondervindt iedere zorgprofessional op de Endoscopieafdeling ultieme ICT-ondersteuning bij zijn of haar werkzaamheden. Of het nu een arts betreft, een verpleegkundige of ondersteunend personeel op de afdeling.


Endoscopie binnen HiX

HiX ondersteunt de volledige workflow van het endoscopieproces van aanvragen, intake, time out procedure en verslaglegging van endoscopieën (inclusief scopen- en beeldintegratie) tot communicatie tussen de betrokken zorgverleners. De registratielast wordt beperkt omdat reeds bekende gegevens hergebruikt worden.


Track and trace

Met behulp van het geïntegreerde instrumentenvolgsysteem ondersteunt HiX ook de volledige procesflow van de scopen. HiX weet waar een scope zich bevindt, wat de status van deze scope is (schoon, gebruikt, in reparatie, enzovoorts) en bij welke patiënt de scoop is gebruikt. Dit laatste heeft als voordeel dat er op eenvoudige wijze inzage geboden wordt in het geval van een recall. 


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.