​Het Zorgplatform is een innovatieve SaaS-oplossing voor de transmurale samenwerking tussen zorgverleners. Het platform bouwt voort op internationale standaarden voor gegevensuitwisseling, waarbij de veiligheid van patiëntgegevens wordt gewaarborgd.Beschikbaar voor iedereen

Het Zorgplatform is beschikbaar voor elke zorgaanbieder. Zorgverleners van diverse zorgorganisaties kunnen zich aansluiten met het eigen EPD of ander systeem, ongeacht hetwelk ze gebruiken. Ze hoeven hiervoor geen (geformaliseerd) samenwerkingsverband te hebben. Omdat Zorgplatform gebaseerd is op moderne ICT-standaarden, zijn zorgsystemen vaak zonder aanpassingen klaar om aan te sluiten en aldus te integreren met het EPD.


Gegevensbescherming

Informatieveiligheid is een van de kernprincipes van onze software. De opslag van data gebeurt daarom uitsluitend bij de zorgaanbieder van de patiënt, en dus niet in de cloud. Wie deze gegevens wenst te raadplegen, wordt gerouteerd naar de originele informatiebron. Uiteraard gebeurt dit enkel met akkoord van de patiënt. Met het platform kunnen zorgverleners onbezorgd informatie uitwisselen zonder hoge infrastructuurkosten of risico's op datalekken.


Natuurlijke workflow

Zorgplatform bundelt alle communicatievormen, zoals email, telefoon, chat, post en fax. Maar de mogelijkheden gaan veel verder dan louter de uitwisseling van informatie. Zo is het eveneens mogelijk patiënttoestemming te registreren, transmurale werkstromen af te stemmen, notificaties te ontvangen bij belangrijke ontwikkelingen... Het platform ondersteunt het verwijzen en de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), de zorg op afstand, et cetera.

Zorgplatform sluit aan bij de natuurlijke workflow van zorgverleners, die rechtstreeks vanuit het eigen EPD/IT-systeem kunnen gebruikmaken van de geboden functionaliteiten.

Voordelen

  • Verregaande samenwerkingsmogelijkheden
  • Gewaarborgde gegevensbescherming
  • Beperkte aansluitkosten, geen infrastructuurinvestering
  • Aansluiten vanuit het eigen systeem
  • Onverstoorde workflow van zorgverlener.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.