Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX bevat een compleet anesthesiedossier dat de werkprocessen van artsen en verpleegkundigen optimaal ondersteunt, in zowel de poliklinische als klinische setting. Als anesthesist of verpleegkundige binnen het specialisme anesthesie zijn alle relevante patiëntgegevens op elk moment voor u toegankelijk in het EPD. 


Uitgebreide werkprocesondersteuning in het EPD

Met HiX wordt u als anesthesist op het juiste moment voorzien van aangepaste naslag- en registratiemogelijkheden. Een absolute meerwaarde is de volledige integratie met het PDMS en de functionaliteiten voor operatiekwartiermanagement. Deze integratie draagt bij aan de uitgebreide werkprocesondersteuning en intelligente registratiemogelijkheden én zorgt ervoor dat u steeds de meest actuele informatie over de patiënt beschikbaar hebt. Daarnaast beschikt HiX over een closed-loop en efficiënt medicatiesysteem waarbij gans het proces van voorschrijven tot afrekenen wordt afgehandeld binnen het EPD. Bovendien is alle informatie omtrent de medicatie van de patiënt steeds realtime inzichtelijk. Deze tools zorgen ervoor dat de veiligheid van de patiënt zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden.

De werkprocesondersteuning is beschikbaar voor interventies op het operatiekwartier en daarbuiten, maar ook voor de preoperatieve raadpleging, de spoedgevallen of het pijncentrum. Bij de preoperatieve consultatie is de eventuele beantwoording van de preoperatieve vragenlijst door de patiënt rechtstreeks beschikbaar in het EPD. Bovendien biedt HiX een triagefunctionaliteit aan waarbij op basis van de ingevulde preoperatieve vragenlijst een patiëntrisico bepaald kan worden. Zo is het voor u als anesthesist mogelijk om een afgewogen beslissing te maken over welke patiënten een afspraak voor screening dienen te krijgen op basis van het persoonlijk risico. De genoemde vragenlijst wordt automatisch aan de patiënt aangeboden via het patiëntenportaal, nadat de chirurg een aanvraag tot operatie heeft uitgezet.

 

Dynamische schermen

Als anesthesiemedewerker wordt u door HiX onder meer ondersteund door bij de opname van de patiënt op het sas automatisch de tijd te registreren in het operatiescherm. Wanneer de patiënt vervolgens verplaatst wordt naar de operatiekamer, wordt hier ook de tijd geregistreerd en worden de bijhorende TOP-lijst(en) en overige registratiemogelijkheden onmiddellijk aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een voorgedefinieerde behandelset voor algehele anesthesie verdeeld over de fasen inductie, intubatie en sedatie. HiX berekent automatisch de dosering van de gebruikte medicatie op basis van reeds gekende patiëntkarakteristieken zoals het actueel lengte en gewicht.

De schermen en de functionaliteiten passen zich steeds aan de locatie en de situatie van de patiënt aan, waardoor u altijd over de juiste informatie en registraties beschikt en u efficiënter te werk kan gaan.

 

Trials

Bij ChipSoft zijn we ons bewust van het belang van innovatie en onderzoek. Daarom ondersteunt HiX de vlotte aanmelding en afhandeling van trials op de dienst anesthesie. Als anesthesist of anesthesiemedewerker includeert u geschikte patiënten zonder moeite aan een studie. HiX zal bijgevolg alle gebruikers hierop attent maken door middel van een duidelijk icoon op het scherm. Dit icoon geeft niet enkel aan dat de patiënt in een studie zit, maar geeft de gebruikers tevens heel wat informatie mee over onder andere de aard van de trial, specifieke protocollen, contactpersonen en startdatum.

 

Voordelen

  • Registraties van eerder in het zorgproces duidelijk zichtbaar en herbruikbaar
  • PDMS-functionaliteiten geïntegreerd
  • Verhoogde patiëntveiligheid en -participatie
  • Efficiëntere registratie door gebruik voorgedefinieerde behandelsets
  • Volledige Time-Out-Procedure verweven met klinisch proces
  • Touch functionaliteit met aangepaste lay-out

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.