Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX worden alle cardiologische werkprocessen optimaal ondersteund. Als cardioloog of verpleegkundige op de dienst cardiologie beschikt u over alle relevante patiëntinformatie en specifieke registratiemogelijkheden verbonden aan uw rol. Het intelligente EPD biedt u bovendien handige tools voor de multidisciplinaire samenwerking, de werking van het cathlab en cardiochirurgie.Consultvoering binnen het cardiologiedossier

Artsen kunnen vanuit het consultformulier in HiX snel en efficiënt gegevens inzien, ophalen en registreren. Hierbij gaat het om gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld metingen, medicatie, laboratoriumuitslagen en orders. Alle relevante informatie is meteen inzichtelijk vanuit het voorblad waardoor u steeds een duidelijk overzicht heeft van de patiëntgegevens. Met behulp van de innovatie consultregistratie profiteert de afdeling Cardiologie van intuïtieve registratieformulieren op maat van de zorgvragen binnen het specialisme, zoals hartfibrilleren, hartfalen, hartritmestoornissen en de bijhorende metingen. Zo geeft HiX suggesties voor bouwstenen die logischerwijs horen bij de geselecteerde verwijsreden. Hierdoor is er minder tijd nodig voor de registratie en is er meer tijd over voor de patiënt.

 

Functieonderzoeken geïntegreerd in EPD

In de cardiologiesuite worden werkprocessen rondom functieonderzoeken zoals ECG's, echo's, holters en ergometrieonderzoeken optimaal ondersteund. Een functieonderzoek kan eenvoudig worden aangevraagd en gepland vanuit het consultformulier. Aan deze aanvraag worden automatisch de juiste beelden en andere relevante gegevens gekoppeld. Ook de logistiek rondom het uitvoeren van de functieonderzoeken en de verslaglegging ervan zit vervat in HiX.

Het EPD is gekoppeld met de verschillende meettoestellen voor deze functieonderzoeken, waardoor meetwaarden rechtstreeks kunnen worden ingezien in HiX. Op basis van deze gegevens kunnen ook automatisch verslagen worden gegenereerd waardoor u geen zaken zelf moet invoeren. HiX assisteert de zorgverlener bij de verslaglegging rond hartfalen en de registratie van een coronarografie, EFO, PCI en TAVI. Door de integratie van het EPD gebeurt alles vanuit één venster en hoeft u geen andere programma's open te klikken. Zo bespaart u opnieuw tijd.

 

Optimale ondersteuning van het cathlab

Ook de volledige workflow van het cathlab wordt bewerkstelligd in HiX. Via het PDMS HCK-dossier (Patient Data Management System - Hartcatheterisatiekamer) kan alles omtrent de specifieke procedure geregistreerd en ingezien worden. Het dossier biedt artsen en verpleegkundigen de mogelijkheid om registraties te doen zoals metingen, events en OK-artikelen, maar het biedt de arts ook de mogelijkheid om het verslag te maken. Artsen kunnen het dossier aanpassen naar hun eigen voorkeuren en werkprocessen zodat het naadloos aansluit op hun werkwijze.


Multidisciplinair cardiologisch team

Met HiX profiteert het gehele cardiologieteam van innovatieve IT-oplossingen. Aangezien het EPD structuur biedt, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn, wordt de verslaglegging van het multidisciplinair overleg optimaal ondersteund. Voor het multidisciplinair overleg van het cardiologisch team wordt alle verslaglegging van de diverse zorgverleners mooi op één scherm getoond.

 

Cardiochirurgie

Bij de aanvraag van een cardiologische ingreep wordt alle relevante informatie geïncorporeerd zodat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn.

Een handig planningsscherm geeft alle cruciale informatie voor de verschillende OK's in real-time weer. Wanneer er ruimte vrijkomt in het operatieschema, kan deze snel worden opgevuld met een andere patiënt die voldoet aan de juiste voorbereidingscriteria. Zo waarborgt HiX de best mogelijke planning op het OK en een optimale benutting van de beschikbare resources.

HiX biedt een gedetailleerd preoperatief onderzoekstraject voor iedere patiënt. Voor de cardiochirurgie voorziet HiX in gestructureerde dataregistraties voor BACTS en EACTS. Dankzij het geïntegreerde PDMS worden data uit devices (PM, ICD, holter…) op het OK en op high-care afdelingen zoals de CCU gecapteerd in het dossier, wat de patiëntmonitoring vergemakkelijkt.

Registraties worden efficiënt en snel afgehandeld. Daarbij worden gestructureerde gegevens automatisch opgehaald en verzameld voor onder meer Qermid-aanleveringen.

 

Ondersteuning op maat

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.

 

Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met communicatie@chipsoft.be.