Als leverancier van software die gevoelige persoonsgegevens verwerkt, volgt ChipSoft de vigerende wet- en regelgeving voor gegevensbescherming op de voet. Dat geldt ook voor de General Data Protection Regulation (GDPR) die Europa oplegt.


Ter bewaking van de toepassing van de GDPR werd binnen de organisatie een functionaris gegevensbescherming aangesteld.


GDPR en HiX

ChipSoft hecht veel belang aan patiëntprivacy en gegevensbescherming, binnen het wettelijke kader van nationale en internationale wetgeving. Bovendien is HiX CE-gecertificeerd, wat bevestigt dat het product aan alle relevante Europese regelgeving voldoet.

HiX geeft gehoor aan alle aspecten van de Privacywet (Wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de voorschriften van de Europese GDPR (of Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De GDPR heeft tot doel EU-burgers meer controle te geven over hun persoonsgegevens en deze tegelijkertijd optimaal te beschermen. ChipSoft heeft een solide procedure voor de melding van eventuele datalekken, alsook privacyverklaringen voor het personeelsbestand om de geheimhouding van patiëntgegevens te waarborgen.

In HiX zijn verscheidene EPD-brede mechanismen ingebouwd. Zo beschikt HiX over een betrouwbare, veilige dataopslag en is de toegang tot het EPD beveiligd met een unieke login. Patiënten loggen op het Zorgportaal in met een verhoogde beveiligingsgraad om persoonlijke gegevens in te zien.

Meer over de beveiligde toegang en de autorisatiestructuur leest u op de pagina over Informatiebeveiliging.


Voordelen

  • Hoog niveau van informatiebeveiliging
  • Gegarandeerde naleving GDPR


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.