HiX ondersteunt alle medicatieprocessen en biedt de behandelaar op elk moment een actueel medicatieoverzicht. Het EPD bevat eveneens een compleet en geïntegreerd EVS (elektronisch voorschrijfsysteem).

 

Medicatie in HiX

HiX beschikt over een closed-loop medicatieoplossing. Iedere wijziging in het actuele medicatieoverzicht (toevoegen, stoppen of wijzigen van medicatieopdrachten) is meteen voor elke betrokken zorgverlener en op elke locatie (bijvoorbeeld spoed, IZ of OK) zichtbaar.

Ook de relevante informatie uit het dossier, zoals patiëntparameters, laboresultaten, allergieën… is  daarbij steeds beschikbaar. Zo worden een optimale medicatiebewaking en een patiëntveiligheid gegarandeerd.

Voorschrijven en registreren

De actuele medicatielijst van de patiënt kan rechtstreeks worden opgehaald uit Vitalink. Het is ook mogelijk eenvoudig thuismedicatie over te nemen naar opnamemedicatie en vice versa.

Met HiX kan klinisch en ambulant worden voorgeschreven. Het standaard medicatiebestand in HiX is gebaseerd op de Nederlandse Z-index, aangepast aan de Belgische situatie. Daarenboven kan de zorginstelling ervoor opteren gebruik te maken van een eigen formularium.

Klinische medicatie is na het voorschrijven onmiddellijk beschikbaar in het registratiescherm waar medicatietoedieningen worden afgehandeld.

Het elektronisch voorschrijfsysteem in HiX is gebruiksvriendelijk. Aan de hand van de beschikbare voorgedefinieerde medicatieopdrachten schrijven artsen met een minimum aan handelingen medicatie voor met standaarddosering en toedieningstijdstippen.

Ook de workflow voor medicatie-attesten is geïntegreerd in de medicatieoplossing in HiX.

Optimale medicatiebewaking

Dankzij de integratie van de aan de Belgische context aangepaste Z-index worden alle bewakingssignalen toegepast op voor te schrijven, toe te dienen en te valideren medicatieopdrachten. Denk daarbij aan contra-indicaties, interacties, allergieën en dubbelmedicatie.

Door extra beslisregels toe te passen aan de hand van 'clinical rules', kunnen bovendien andere (patiënt)parameters worden meegenomen in de beslissing om medicatie al dan niet voor te schrijven. Dit verhoogt de patiëntveiligheid aanzienlijk.

Voordelen

  • Altijd een actueel medicatieoverzicht
  • Snel en efficiënt elektronisch voorschrijven
  • Rechtstreeks voorschrijven vanuit het consultformulier
  • Geïntegreerde functionaliteit voor medicatie-attesten
  • Medicatiebewaking tijdens het voorschrijven, uitzetten en toedienen

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.