​HiX heeft alle tools om de logistieke processen binnen uw zorgorganisatie optimaal te stroomlijnen. Zorgprofessionals en patiënten krijgen op het juiste moment de juiste ondersteuning.

Met HiX beschikt u binnen één geïntegreerd systeem over een ultieme combinatie van tools die de zorglogistiek vereenvoudigen. We lichten er enkele uit.

Ordercommunicatie

De ordercommunicatie zorgt voor structuur en transparantie in het behandelproces. Taken zoals laboaanvragen en ECG-onderzoeken alsook combinaties (bijvoorbeeld voor een opname en OK) zijn eenvoudig uit te zetten dankzij standaardaanvragen waarin alles al vervat zit. In de eigen en gedeelde werklijsten ziet de zorgverlener zijn/haar openstaande taken en is op elk moment duidelijk wat de status van elke aanvraag is.

Flexibele zorgpaden

Digitale zorgpaden in HiX bieden duidelijkheid en houvast voor zorgorganisaties. Complete zorgtrajecten worden als blauwdruk vastgelegd in de software en veelvoorkomende trajecten zijn ver van tevoren in te plannen. Alle benodigde resources – zoals personeel, kamers, foto's of operaties – worden in één beweging vastgelegd. Wordt een handeling verplaatst, dan verschuiven alle gerelateerde elementen en vervolgstappen automatisch mee.

Afsprakenbeheer

HiX faciliteert een efficiënte poliklinische en klinische planning binnen zorgorganisaties. Medewerkers plannen eenvoudig en snel enkelvoudige en combinatieafspraken in, inclusief alle benodigde resources. HiX maakt het bovendien mogelijk om OK, opname en dagbehandeling gelijktijdig met dezelfde handeling te plannen.

Patiëntparticipatie

Met HiX kunnen patiënten bijdragen aan een efficiënte zorglogistiek. Via het online Patiëntenportaal vullen zij zelf vragenlijsten in of plannen ze afspraken, waarmee voor de planners tijd vrijkomt om aan andere werkzaamheden te besteden. Patiënten kunnen zelf de tijd en datum van hun afspraak bepalen en deze online beheren.

Beslissingsondersteuning

HiX maakt gebruik van ingebouwde beslisregels die zorgverleners helpen de juiste vervolgstappen te zetten in het behandelproces. Alle informatie die binnen het EPD beschikbaar is kan hiervoor worden ingezet. Het EPD kan bijvoorbeeld signaleren wanneer wordt afgeweken van concrete afspraken over de logistiek rondom de patiënt om vervolgens een nieuwe vervolgstap voor te stellen.

Closed-loop medicatie

HiX leidt alle medicatieprocessen in goede banen. Elke actie zit vervat in één 'closed-loop systeem': van voorschrijven en valideren door de apotheker tot voorraadbeheer en toediening. Daarbij waarschuwt het bij dubbelmedicaties, contra-indicaties en interacties, waarmee HiX bijdraagt aan efficiëntere processen.

Voordelen

  • Structuur in het behandelproces
  • Patiëntparticipatie in betere logistiek
  • Efficiënte poliklinische en klinische planning
  • Transparante processen

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.