​Als innovatieve speler zet ChipSoft steeds nieuwe tools in om de zorgverlener werk uit handen te nemen. In die optiek werd een chatbot geïntegreerd in HiX.

Chatbots hebben diverse toepassingsmogelijkheden die werkprocessen in de zorginstelling automatiseren en zo de werklast voor zorgverleners en ondersteunend personeel verlagen. De bot kan bijvoorbeeld met standaardvragen pijlen naar de toestand van de patiënt en hem/haar indien nodig doorverwijzen naar aangepaste hulp.

In diverse contactmomenten tussen de zorginstelling en de patiënt kan de chatbot worden ingezet. Na grondige evaluatie door het gespecialiseerde innovatieteam ziet ChipSoft enkele interessante toepassingen voor de zorg.

Postoperatieve opvolging

Als pilootproject wordt de chatbot al ingezet voor de follow-up van de patiënt na een operatie. De bot neemt tijdens de nazorgperiode op vaste tijdstippen automatisch contact op met de patiënt zodat de zorgverlener dit niet meer hoeft te doen. Aan de hand van gerichte vragen en vervolgvragen op de door de patiënt geformuleerde antwoorden vormt de bot zich een beeld van het herstel van de patiënt.

Op de achtergrond zet de chatbot de antwoorden om in een bepaalde score, waaruit specifieke acties volgen. Dankzij het lerende karakter van de chatbot, kan deze open (laagcomplexe) vragen omtrent administratieve, logistieke of medische onderwerpen na verloop van tijd bovendien zelf beantwoorden. Zo verhoogt de chatbot de toegankelijkheid van de zorginstelling zonder de werkdruk voor de zorgverleners te verhogen.

Als uit de antwoorden van de patiënt echter blijkt dat dit nodig is, zal de chatbot hem/haar in contact brengen met een zorgverlener.

Preconsult

De chatbot begeleidt ook mensen die een afspraak hebben in het ziekenhuis. De bot wordt ingezet om het aantal no-shows te verlagen, mensen naar het patiëntenportaal te leiden en hen vragenlijsten te laten invullen.

Overige toepassingsmogelijkheden

Niet alleen perkt de chatbot de werklast voor zorgprofessionals in, hij zorgt er ook voor dat patiënten onmiddellijk geholpen worden, waar en wanneer zij dat willen. Op basis van de ingebouwde best practice realiseert de zorginstelling bovendien een gestandaardiseerde opvolging.

Daarom onderzoekt ChipSoft momenteel bijkomende toepassingen waar de chatbot een meerwaarde kan betekenen voor de zorg. Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld een eerste evaluatie van patiënten thuis, waarbij de chatbot op basis van de opgegeven klachten advies verleent om zich al dan niet naar de arts dan wel de Spoedgevallendienst te begeven.

Indien de situatie van de patiënt geen professionele hulpverlening vereist, kan als alternatief ook advies worden geboden voor zelfzorg. Dit wordt gecombineerd met een verdere opvolging. De chatbot monitort aan de hand van vragen hoe de toestand van de patiënt evolueert en her-evalueert telkens de nood aan een consult bij de arts.

Voordelen

  • Verminderde werklast voor zorgverleners
  • Onmiddellijke beschikbaarheid van assistentie
  • Patiënt wordt naar de juiste zorg geleid
  • Gedegen standaard werkprocessen op basis van best practice
  • Beter contact met anderstaligen dankzij meertaligheid
  • Verhoogde toegankelijkheid van de zorginstelling
  • Toename in gebruik van patiëntenportaal.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.