Zelfs op de ziekenhuisapotheek ondersteunt HiX alle processen en logistieke stromen, zodat de medicatielus volledig gesloten is (closed loop). Met de integratie van functionaliteiten voor de apotheek draagt het EPD bij tot logistieke vereenvoudiging. Met geavanceerde functionaliteiten zorgt HiX voor een efficiëntie distributie.

Apotheek in HiX

Apothekers beschikken in HiX over een volledig farmaceutisch dossier voor de patiënt. Alle processen op de apotheek maken integraal deel uit van HiX: van (interne en externe) bestellingen over voorraadbeheer tot het valideren van medicatieopdrachten en het bereiden van medicatie.

Logistiek: bestelstromen en magazijnbeheer

Alle informatie met betrekking tot de voorraad zit vervat in HiX. Zo is op elk moment de locatie, de actuele voorraad en de gegevens van alle logistieke artikelen beschikbaar. Elke externe en interne geneesmiddelenstroom of uitgifte kan middels barcodescanning snel geregistreerd worden.

Ook de financiële informatie kan in HiX worden opgenomen, inclusief prijsafspraken met leveranciers en eventuele kortingen. De apotheekfunctionaliteit ondersteunt eveneens een efficiënte factuurcontrole waarbij werkelijke ontvangsten vergeleken worden met de gefactureerde aantallen. Zo wordt een correcte financiële afhandeling verzekerd.

Per magazijnartikel kan worden ingesteld wat de minimale en maximale voorraad is. HiX beschikt over functionaliteit om alle artikelen die onder een bepaalde minimumgrens gaan, automatisch op de bestelbon te plaatsen, wat het externe bestelproces enorm vereenvoudigt.

Integratie

De integratie van de apotheek in het volledige dossier heeft velerlei voordelen. Zo is de beschikbaarheid van een geneesmiddel in de zorginstelling meteen bij het aanmaken van de medicatieopdracht inzichtelijk voor de arts. Eveneens kan de verpleegkundige bijvoorbeeld rechtstreeks bij de apotheek een geneesmiddel aanvragen voor de afdeling of een patiënt.

De apotheek heeft op haar beurt toegang tot alle relevante informatie om onder meer medicatieopdrachten te beoordelen, waaronder de actuele medicatielijst en allergieën van de patiënt alsook alle gegevens die van belang zijn bij een medicatieopdracht, inclusief de afhandeling van de arts omtrent bijvoorbeeld een substitutie, onder- of overdosering.

Voordelen

  • Volledig farmaceutisch dossier
  • Alle workflows op de apotheek geïntegreerd
  • Closed loop medicatie
  • Logistieke vereenvoudiging
  • Altijd actuele overzichten
  • Snel bewegingen registreren met barcodescanning

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.